Sensitivity Analysis of PCDR35 Radar

Show simple item record

dc.contributor.author Rejfek, Luboš cze
dc.contributor.author Fišer, Ondřej cze
dc.contributor.author Matoušek, David cze
dc.contributor.author Beran, Ladislav cze
dc.contributor.author Chmelař, Pavel cze
dc.date.accessioned 2018-02-27T02:45:12Z
dc.date.available 2018-02-27T02:45:12Z
dc.date.issued 2017 eng
dc.identifier.isbn 978-953-184-230-3 eng
dc.identifier.issn 1334-2630 eng
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/69846
dc.description.abstract This conference paper is aimed at the analysis of the frequency modulated interrupted continuous wave radar (PCDR35). This radar was developed under the Institute of Atmospheric Physic Czech Academy of Sciences leadership. A primary aim of this radar is the monitoring of meteorological targets (rain cells, hail stones and other). In this paper a radar measurement of the corner reflector with the theoretical reflectivity determination are compared. In the last part of this paper an evaluation of this radar and possible modifications (classical FMCW) are described. eng
dc.format p. 111-114 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher Croatian Society Electronics in Marine - ELMAR eng
dc.relation.ispartof 59th International Symposium ELMAR 2017 : proceedings eng
dc.rights open access eng
dc.subject FMICW radar eng
dc.subject spectral analyse eng
dc.subject meteorological targets eng
dc.subject radar sensitivity eng
dc.subject radar validation eng
dc.title Sensitivity Analysis of PCDR35 Radar eng
dc.title.alternative Citlivostní analýza radaru PCDR35 cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Tento příspěvek je zaměřen na analýzu FMICW radaru (PCDR35). Tento radar byl vyvinut pod vedením ústavu Atmosférické fyziky České akademie věd. Primárním cílem tohoto radaru je sledování meteorologických cílů (dešťové srážky, krupobití a další). V tomto příspěvku se porovnává měření radarového rohového reflektoru s teoretickou odrazivostí. V poslední části práce je popsáno vyhodnocení tohoto radaru a možné modifikace (klasický FMCW). cze
dc.event 2017 International Symposium ELMAR (18.09.2017 - 19.09.2017, Zadar) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.identifier.doi 10.23919/ELMAR.2017.8124447 eng
dc.relation.publisherversion http://ieeexplore.ieee.org/document/8124447/
dc.project.ID SGS_2017_030/Zpracování telekomunikačních a multimediálních signálů eng
dc.identifier.wos 000426893100026
dc.identifier.scopus 2-s2.0-85041524938
dc.identifier.scopus 2-s2.0-85041524938
dc.identifier.obd 39879932 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account