Correction of Received Power for Doppler Measurements by FMICW Radars

Show simple item record

dc.contributor.author Rejfek, Luboš cze
dc.contributor.author Fišer, Ondřej cze
dc.contributor.author Matoušek, David cze
dc.contributor.author Beran, Ladislav cze
dc.contributor.author Chmelař, Pavel cze
dc.date.accessioned 2018-02-27T02:45:05Z
dc.date.available 2018-02-27T02:45:05Z
dc.date.issued 2017 eng
dc.identifier.isbn 978-953-184-230-3 eng
dc.identifier.issn 1334-2630 eng
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/69845
dc.description.abstract This electronic document is aimed at the corrections of the received power through frequency modulated interrupted continuous wave radars. These corrections are important for the correct interpretation of the target characteristics. Power corrections, described in this paper, are modified for the measurement of the Doppler shifts. Doppler shifts are calculated by the using of the two dimensional fast Fourier transform. In practical part of this paper four types of windows were compared during calculation of the two dimensional spectra. We concluded that the correction coefficients should be determined for each window individually. eng
dc.format p. 104-110 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher Croatian Society Electronics in Marine - ELMAR eng
dc.relation.ispartof 59th International Symposium ELMAR 2017 : proceedings eng
dc.rights open access eng
dc.subject FMICW radar eng
dc.subject Spectral analysis eng
dc.subject Doppler measurements eng
dc.subject Power corrections eng
dc.subject Target reflectivity eng
dc.title Correction of Received Power for Doppler Measurements by FMICW Radars eng
dc.title.alternative Korekce přijatého výkonu pro Dopplerovská měření pomocí FMICW radaru cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Tento elektronický dokument je zaměřen na korekce přijatého výkonu prostřednictvímFMICW radarů. Tyto korekce jsou důležité pro správnou interpretaci cílových charakteristik. Korekce výkonu, popsané v tomto dokumentu, jsou upraveny pro měření Dopplerovských posunů. Dopplerovské posuny jsou počítány použitím dvojrozměrné rychlé Fourierovy transformace. V praktické části tohoto článku byly porovnány čtyři typy oken při výpočtu dvourozměrných spekter. Došli jsme k závěru, že korekční koeficienty by měly být určeny pro každé okno jednotlivě. cze
dc.event 2017 International Symposium ELMAR (18.09.2017 - 19.09.2017, Zadar) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.identifier.doi 10.23919/ELMAR.2017.8124446 eng
dc.relation.publisherversion http://ieeexplore.ieee.org/document/8124446/
dc.project.ID SGS_2017_030/Zpracování telekomunikačních a multimediálních signálů eng
dc.identifier.wos 000426893100025
dc.identifier.scopus 2-s2.0-85041495485
dc.identifier.scopus 2-s2.0-85041495485
dc.identifier.obd 39879931 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account