Knižné kovanie na väzbách z fondu benediktínskej knižnice v Broumove, problematika konzervovania a reštaurovania

Show simple item record

dc.contributor.author Slovik, Radomír
dc.contributor.author Gluštíková, Marianna
dc.date.accessioned 2018-01-24T07:42:07Z
dc.date.available 2018-01-24T07:42:07Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/69741
dc.description.abstract Práca sa venuje prieskumu knižného kovania na väzbách benediktínskej knižnice v Broumove. Práca sa nevenuje len vývoju knižného kovania, ale aj jeho možným poškodeniam, na čo nadväzuje problematika konzervovania a reštaurovania. Hlavná časť práce pozostávala z fyzického prieskumu knižného kovania na väzbách z fondu benediktínskej knižnice v Broumove. Počas podrobného prieskumu boli skúmané kovové prvky od neskorej gotiky do 1. polovice 19. storočia, výsledkom prieskumu je venovaná kapitola Knižné kovanie na väzbách z fondu benediktínskej knižnici v Broumove. Nasledujúca kapitola sa venuje poškodeniu kovových prvkov, kde sú uvedené najčastejšie poškodenia knižného kovania zo zliatin medi a železa. Na kapitolu o poškodení ďalej nadväzuje kapitola o problematike konzervovania a reštaurovania knižného kovania zo zliatin medi a železa. V tejto časti je pozornosť venovaná metódam čistenia, stabilizácie a záverečného konzervovania. Jednotlivé metódy boli otestované na modelových vzorkách s umelo vytvorenými koróznymi produktami, ktoré mali simulovať korózne poškodenie knižného kovania v benediktínskej knižnici. V závere práce sa nachádzajú doporučené metódy čistenia, stabilizácie a konzervovania pre vybrané typy poškodenia knižného kovania.Jednotlivé kapitoly sú doplnené o podrobnú fotografickú a grafickú dokumentáciu. sk
dc.format 117 s.
dc.language.iso sk cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject knižní kování cze
dc.subject benediktinská knihovna cze
dc.subject Broumov cze
dc.subject restaurování cze
dc.subject konzervování cze
dc.title Knižné kovanie na väzbách z fondu benediktínskej knižnice v Broumove, problematika konzervovania a reštaurovania cze
dc.type Report cze
dc.project.ID SGSFR_2017010


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account