Depozice a charakterizace tenkých vrstev sulfidových chalkogenidových skel připravených metodou spin-coating

Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.author Šlang, Stanislav
dc.date.accessioned 2018-01-09T09:34:29Z
dc.date.available 2018-01-09T09:34:29Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-10-13
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad). Práce bude přístupná od 13.12.2020. cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/69714
dc.description.abstract Tato disertační práce se zabývá přípravou a charakterizací tenkých vrstev chalkogenidových skel As30S70, As30S45Se25, Ge25S75 a Ge20Sb5S75 deponovaných z jejich roztoků metodou spin-coating. Byl studován vliv temperace a expozice elektromagnetickým zářením na jejich optické vlastnosti, strukturu a chemickou odolnost. Vlastnosti vybraných spin-coatingem deponovaných tenkých vrstev byly porovnány s vrstvami deponovanými vakuovým napařováním. cze
dc.format 132 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce bude přístupná od 13.12.2020. cze
dc.subject chalkogenidová skla cze
dc.subject tenké vrstvy cze
dc.subject spin-coating cze
dc.subject vakuové napařování cze
dc.subject chalcogenide glasses eng
dc.subject thin films eng
dc.subject spin-coating eng
dc.subject vacuum thermal evaporation eng
dc.title Depozice a charakterizace tenkých vrstev sulfidových chalkogenidových skel připravených metodou spin-coating cze
dc.title.alternative Deposition and characterization of sulfide chalcogenide glass thin films prepared by spin-coating technique eng
dc.type disertační práce cze
dc.contributor.referee Kolská, Zdeňka
dc.contributor.referee Šubrt, Jan
dc.contributor.referee Wágner, Tomáš
dc.date.accepted 2017-12-13
dc.description.abstract-translated This dissertation thesis is focused on preparation and characterization of As30S70, As30S45Se25, Ge25S75 a Ge20Sb5S75 thin films deposited from their solutions by spin-coating technique. The influence of thermal stabilization and electro-magnetic beam exposure on their optical properties, structure and chemical resistance were studied. The properties of chosen spin-coated thin films were compared to properties of thin films deposited by vacuum thermal evaporation. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technologie anorganických materiálů cze
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D37214
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cze
dc.identifier.stag 34963


Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet

Můj účet