Algoritmy pro hledání nejkratších cest v grafu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rak, Josef
dc.contributor.author Hroch, Martin
dc.date.accessioned 2018-01-09T09:31:13Z
dc.date.available 2018-01-09T09:31:13Z
dc.date.issued 2018
dc.date.submitted 2017-12-08
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/69702
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce je vytvoření softwaru na hledání nejkratších cest v grafu pomocí základních algoritmů. V práci jsou popsány základní pojmy týkající se grafů a popsán Dijsktrův algoritmus, A-star algoritmus a Floyd-Warshallův algoritmus. cze
dc.format 46 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject grafy cze
dc.subject algoritmy cze
dc.subject vrcholy cze
dc.subject hrany cze
dc.subject Dijsktra cze
dc.subject graphs eng
dc.subject algorithms eng
dc.subject nodes eng
dc.subject edges eng
dc.subject Dijkstra eng
dc.title Algoritmy pro hledání nejkratších cest v grafu cze
dc.title.alternative Algorithms for finding the shortest paths in a graph eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2018-01-08
dc.description.abstract-translated The aim of the bachelor thesis is to create software for finding the shortest paths in the graph using basic algorithms. The thesis describes basic concepts related to graphs and describes Dijskt's algorithm, A-star algorithm and Floyd-Warshall algorithm. eng
dc.description.department Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D37247
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.description.defence Cílem bakalářské práce je vytvoření softwaru na hledání nejkratších cest v grafu pomocí základních algoritmů. V práci jsou popsány základní pojmy týkající se grafů a popsán Dijsktrův algoritmus, A-star algoritmus a Floyd-Warshallův algoritmus. Algoritmy jsou solidně popsány. Aplikace je plně funkční a má intuitivní ovládání. Všechny cíle práce autor splnil. cze
dc.identifier.stag 32649
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account