Využití komplexačních rovnováh při elektromigračních separacích přírodních látek

Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.author Váňová, Jana
dc.date.accessioned 2017-12-04T07:14:55Z
dc.date.available 2017-12-04T07:14:55Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-10-17
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad). Práce bude přístupná od 17. 10. 2020. cze
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/69671
dc.description.abstract Disertační práce shrnuje výsledky výzkumů týkajících se možností stanovení kritické micelární koncentrace tenzidů pomocí kapilární elektroforézy, možnosti využití liposomální elektrokinetické chromatografie a micelární elektrokinetické chromatografie pro stanovení rozdělovacích koeficientů studovaných přírodních antioxidantů, využití micelární elektrokinetické chromatografie a kapilární elektroforézy s UV/Vis nebo hmotnostní detekcí pro analýzu přírodních antioxidantů a oligosacharidů a možností spojení kapalinové chromatografie a micelární elektrokinetické chromatografie v dvoudimenzionálním separačním systému. Disertační práce je psána formou komentářů k publikovaným i doposud ještě nepublikovaným pracím. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce bude přístupná od 17. 10. 2020. cze
dc.subject Micelární elektrokinetická chromatografie cze
dc.subject kapilární zónová elektroforéza cze
dc.subject liposomální elektrokinetická chromatografie cze
dc.subject tenzidy cze
dc.subject přírodní antioxidanty cze
dc.subject oligosacharidy cze
dc.subject 2D separační systém. cze
dc.subject Micellar electrokientic chromatography eng
dc.subject capillary zone electrophoresis eng
dc.subject liposome electrokinetic chromatography eng
dc.subject surfactants eng
dc.subject natural antioxidants eng
dc.subject oligosaccharides eng
dc.subject 2D separation system eng
dc.title Využití komplexačních rovnováh při elektromigračních separacích přírodních látek cze
dc.title.alternative Utilization of complexation equilibria during electromigration separations of natural compounds eng
dc.type disertační práce cze
dc.contributor.referee Bosáková, Zuzana
dc.contributor.referee Maier, Vítězslav
dc.date.accepted 2017-11-09
dc.description.abstract-translated The aim of the doctoral thesis is to conclude the results of research focused to the possibility of the determination of critical micelle concentration of surfactants by capillary electrophoresis, utilization of liposome electrokinetic chromatography and micellar electrokinetic chromatography for the determination of distribution coefficient of the study natural antioxidants, utilization of micellar electrokinetic chromatography and capillary zone electrophoresis with UV/Vis or mass detection for the analysis of natural antioxidants and oligosaccharides and possibility of the connection of the liquid chromatography with micellar electrokinetic chromatography in two-dimensional separation system. The doctoral thesis is concepted as a comment to the published articles and articles which will be published. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Analytická chemie cze
dc.thesis.degree-name Ph.D.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D37175
dc.thesis.degree-program Analytická chemie cze
dc.identifier.stag 34485


Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet

Můj účet