Restaurování římské bohyně Minervy ze státního zámku Konopiště

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rejman, Petr
dc.contributor.author Douša, Václav
dc.date.accessioned 2017-12-04T07:14:15Z
dc.date.available 2017-12-04T07:14:15Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-08-22
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka Litomyšl)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/69653
dc.description.abstract Diplomová práce se skládá z praktické a teoretické části. Praktická část se zabývá komplexním restaurátorským zásahem na vápencové soše Minervy ze státního zámku Konopiště. V teoretické části je v rámci literární rešerše a následného testování problematika nahrazení části plniva umělého kamene lehčeným materiálem pojeným anorganickým pojivem. Zkoušky vybraných směsí byly zaměřeny především na optické a fyzikálně-mechanické vlastností. cze
dc.format 140 s. (135 455 znaků)
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.subject Minerva cze
dc.subject Athéna cze
dc.subject lehčená plniva cze
dc.subject Perlit cze
dc.subject Liaver cze
dc.subject skleněné mikrokuličky cze
dc.subject Pemza cze
dc.subject Oxal cze
dc.subject Vápenec cze
dc.subject Umělý kámen cze
dc.subject Minerva eng
dc.subject Athena eng
dc.subject Lightweight Fillers eng
dc.subject Perlite eng
dc.subject Liaver eng
dc.subject Glass Microspheres eng
dc.subject Pumps eng
dc.subject Oxal eng
dc.subject Limestone eng
dc.subject Artificial Stone eng
dc.title Restaurování římské bohyně Minervy ze státního zámku Konopiště cze
dc.title.alternative Restoration of the Roman goddess Minerva from Konopiště castle eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2017-09-20
dc.description.abstract-translated The diploma thesis consists of practical and theoretical part. The practical part includes a complex restoration intervention on the limestone statue of Minerva from Konopiště State Chateau. The theoretical part includes literary research and subsequent testing of artificial stone samples in which the filler was partly replaced with lightweight materials bonded with an inorganic binder. The tests of selected mixtures were focused mainly on optical and physico-mechanical properties. eng
dc.description.department Fakulta restaurování cze
dc.thesis.degree-discipline Restaurování a konzervace nástěnné malby, sochařských děl a povrchů architektury cze
dc.thesis.degree-name MgA.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta restaurování cze
dc.identifier.signature D36989
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cze
dc.description.defence Student prezentoval svou práci s drobnými obtížemi, na položené dotazy neodpovídal zcela přesvědčivě. cze
dc.identifier.stag 34180
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account