Restaurování nástěnné malby na čelní stěně vítězného oblouku v kostele sv. Víta v Zahrádce. Průzkum nástěnných maleb pomocí UV luminiscence

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vojtěchovský, Jan
dc.contributor.author Milionová, Ivana
dc.date.accessioned 2017-12-04T07:14:06Z
dc.date.available 2017-12-04T07:14:06Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-08-23
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka Litomyšl)
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10195/69650
dc.description.abstract Část této diplomové práce prezentuje komplexní restaurátorský zásah provedený na vymezených úsecích středověkých nástěnných maleb v kostele sv. Víta v obci Zahrádka u Ledče. Práce je složena z restaurátorského průzkumu, realizace restaurování a jeho dokumentace, která přibližuje postup provedených prací. Teoretická část diplomové práce se v rámci rešerše literatury i experimentálního výzkumu zabývá UV fluorescenční fotografií památkových objektů, zejména je cílena na UV fluorescenci vodorozpustných anorganických solí. cze
dc.format 315 s. (254 830 znaků)
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.subject Restaurování cze
dc.subject nástěnné malby cze
dc.subject průzkumy cze
dc.subject UV fluorescence cze
dc.subject fotografie cze
dc.subject vodorozpustné soli cze
dc.subject Restoration eng
dc.subject wall paintings eng
dc.subject research eng
dc.subject UV fluorescence eng
dc.subject photography eng
dc.subject water-soluble salts eng
dc.title Restaurování nástěnné malby na čelní stěně vítězného oblouku v kostele sv. Víta v Zahrádce. Průzkum nástěnných maleb pomocí UV luminiscence cze
dc.title.alternative Restoration of the Wall Painting on the Front Wall of the Triumphal Arch in Church of Saint Vitus in Zahrádka. Research of Wall Paintings By UV luminiscence eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2017-09-20
dc.description.abstract-translated The paof the diploma thesis presents complex restoration treatment carried out on selected parts of medieval wall paintings in St. Vitus Church in village Zahrádka by Ledeč nad Sázavou. This work comprises of restoration research, realisation and dokumentation which describes the proces of realised works. The theoretical part deals within the literature research and experimental research with UV fluorescence photography of cultural heritage, especially aimed at the UV fluorescence of water-soluble salts. eng
dc.description.department Fakulta restaurování cze
dc.thesis.degree-discipline Restaurování a konzervace nástěnné malby, sochařských děl a povrchů architektury cze
dc.thesis.degree-name MgA.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta restaurování cze
dc.identifier.signature D36993
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cze
dc.description.defence Obhajoba byla výborně strukturovaná, všechny aspekty vytýkané v posudcích byly objasněny s přehledem. cze
dc.identifier.stag 34175
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account