Restaurování panelu suprafenestra ze souboru barokních tapet od neznámých autorů (nesignováné a nedatováno) z kolmé stěny nad okny v tzv. Velkém čínském salónku, státní zámek Veltrusy, číslo panelu 3. P

Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.advisor Čoban, Josef
dc.contributor.author Kellerová, Veronika
dc.date.accessioned 2017-11-01T11:01:17Z
dc.date.available 2017-11-01T11:01:17Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka Litomyšl) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69584
dc.description.abstract Tato praktická bakalářská práce by měla obsahovat podle zadání několik na sobě nezávislých částí, rozdělených do tří samostatných úkolů. První část zahrnuje samostatné restaurátorské činnosti na panelu suprafenestra 3.P z kolmé stěny tzv. Velkého čínského salónku nad oknem pravého křídla státního zámku Veltrusy v 1. patře. Tato restaurátorská práce měla být spojena s průzkumem, konzervováním, odkrytím a restaurováním původní klihové malby na textilní podložce a kombinované malby na papírové podložce (kvaš a akvarel). Též by měla být spojena s dokumentováním provedených zásahů a vyhotovením restaurátorské dokumentace. Závěrem této části by měla být vizuální kopie detailu restaurovaného díla, a to levé malby na papíře a části textilní podložky orámované iluzivně malovanou dřevořezbou rokají. Druhá část by měla zahrnovat restaurování lavírované kresby na papírové lepence - "Vltava u císařského dvora" od Bedřicha Horálka z majetku GHMP, jenž bylo poškozené v roce 2002 povodněmi. Dílo bude kompletně restaurované bez adjustace do pasparty. Třetí část práce by měla zahrnovat restaurování fragmentu kolorovaného grafického listu ze soukromé sbírky pana Mgr. Jiřího Kaše. Dílo by mělo být kompletním restaurátorským zásahem včetně technologických průzkumů barevných vrstev podkladu a podložky. po domluvě s majitelem bude fragment, po restaurování a celkové dokumentaci, adjustovaný do pasparty z alkalické lepenky. cze
dc.format 110 s. cze
dc.language.iso cze cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.subject restaurování cze
dc.subject umělecká díla cze
dc.subject papír cze
dc.subject Veltrusy cze
dc.subject tapety cze
dc.subject kolorovaná kresba cze
dc.title Restaurování panelu suprafenestra ze souboru barokních tapet od neznámých autorů (nesignováné a nedatováno) z kolmé stěny nad okny v tzv. Velkém čínském salónku, státní zámek Veltrusy, číslo panelu 3. P cze
dc.title.alternative Restaurování díla z majetku GHMP Horálek Bedřich, K - 622 "Vltava u Císařského ostrova", nedatováno, lavírovaná kresba cze
dc.title.alternative Restaurování díla ze soukromého majetku, kolorovaná grafika na papíře "H. Magdaléna", nedatováno, nesignováno cze
dc.title.alternative Restauration works of art suprafenestra of Baroque wallpaper set by unknown authors (no signature and no date) from perpendicular wall above windows in the Great Chinese Pavillion, owned by the Veltrusy State Castle, panel no.3 eng
dc.title.alternative Restauration works of art owned by GHMP - Horálek Bedřich, K-622 "Vltava Císařského ostrova", no date, no signature eng
dc.title.alternative Restauration works of art privately owned, colorized graphics on a paper "H. Magdalena", no date, no signature eng
dc.type bakalářská práce praktická cze
dc.contributor.referee
dc.contributor.referee Mazurová, Eva
dc.contributor.referee Opatová, Kateřina
dc.date.accepted 2007
dc.description.abstract-translated
dc.description.department Ateliér restaurování a konzervace uměleckých děl na papíru a souvisejících materiálech cze
dc.thesis.degree-discipline Restaurování a konzervace uměleckých děl na papíru a souvisejících materiálech cze
dc.thesis.degree-name BcA. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta restaurování cze
dc.identifier.signature D16003-P
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cze


Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit

K tomuto záznamu nejsou připojeny žádné soubory.

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet

Můj účet