METODY KALKULACÍ LOGISTICKÝCH NÁKLADŮ U POSKYTOVATELŮ LOGISTICKÝCH SLUŽEB

Show simple item record

dc.contributor.author Kučera, Tomáš cze
dc.contributor.author Hyršlová, Jaroslava cze
dc.date.accessioned 2017-09-19T11:58:15Z
dc.date.available 2017-09-19T11:58:15Z
dc.date.issued 2017 cze
dc.identifier.issn 1801-674X cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69548
dc.description.abstract Kalkulace logistických nákladů se stala skutečnou výzvou v oblasti logistiky a řízení dodavatelsko-odběratelského řetězce. Značná část logistických výkonů je realizována poskytovateli logistických služeb, tyto podniky hrají klíčovou roli při efektivnějším provozování vybraných průmyslových odvětví. Poskytovatelé logistických služeb si musí být vědomi hlavních provozních faktorů logistických procesů. Tyto procesy by měly být monitorovány a vyhodnocovány prostřednictvím manažerských informačních systémů. V tomto článku bude analyzováno pojetí a význam logistických nákladů a dále budou rozebrány metody kalkulací logistických nákladů u poskytovatelů logistických služeb. Článek vychází z rešerše světové literatury, především ze zdrojů databáze Web of Science. cze
dc.format p. 107-122 cze
dc.language.iso cze cze
dc.relation.ispartof Perner´s Contacts, volume 12, issue: 1 cze
dc.rights open access cze
dc.subject logistické náklady cze
dc.subject metody kalkulací nákladů cze
dc.subject activity-based costing cze
dc.subject poskytovatel logistických služeb cze
dc.subject logistics costs eng
dc.subject methods of cost calculation eng
dc.subject activity-based costing eng
dc.subject logistics service provider eng
dc.title METODY KALKULACÍ LOGISTICKÝCH NÁKLADŮ U POSKYTOVATELŮ LOGISTICKÝCH SLUŽEB cze
dc.title.alternative METHODS OF LOGISTICS COST CALCULATION FOR LOGISTICS SERVICE PROVIDERS eng
dc.type article cze
dc.description.abstract-translated Calculation of logistics costs become a real challenge in logistics management and supply chain. A lot of the logistic performances are carried by logistics service providers; these companies play a key role in the effective operation of selected industries. Logistics service providers must be aware of the main operational factors of the logistic processes. These processes should be monitored and evaluated by management information systems. In this paper, will be analyzed the concept and importance of logistics costs and will be further discussed methods of cost calculation of logistics costs for logistics service providers. The paper is based on research of world literature especially sources from the Web of Science database. eng
dc.peerreviewed yes cze
dc.publicationstatus postprint cze
dc.relation.publisherversion http://pernerscontacts.upce.cz/46_2017/Kucera1.pdf
dc.identifier.obd 39878849 cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account