Vybrané dopravně-provozní aspekty příměstské železniční dopravy

Show simple item record

dc.contributor.author Drdla, Pavel cze
dc.date.accessioned 2017-09-19T11:58:04Z
dc.date.available 2017-09-19T11:58:04Z
dc.date.issued 2017 cze
dc.identifier.issn 1210-3942 cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69546
dc.description.abstract Článek se věnuje problematice příměstské železniční dopravy. Důraz je kladen na dopravně-provozní aspekty této dopravy. Článek obsahuje informace o pásmovým jízdních řádech, o periodických jízdních řádech, o tzv. technologické integraci tramvaje s železnicí, o požadavcích na vozidla, o požadavcích na infrastrukturu a o problematice přepravy osob s handicapem. cze
dc.format p. 18-23 cze
dc.language.iso cze cze
dc.relation.ispartof Nová železniční technika : nové železniční trendy, volume 25, issue: 3 cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject doprava cze
dc.subject železniční doprava cze
dc.subject příměstská doprava cze
dc.subject aspekt cze
dc.subject jízdní řád cze
dc.subject transport eng
dc.subject railway transport eng
dc.subject suburban transport eng
dc.subject aspekt eng
dc.subject timetable eng
dc.title Vybrané dopravně-provozní aspekty příměstské železniční dopravy cze
dc.title.alternative Selected transport-operational aspects of the railway suburban transport eng
dc.type article cze
dc.description.abstract-translated This article deals with the problematic of suburban rail transport. Emphasis is placed on the transport-operational aspects of this transport. The article contains informations about zone timetables, about periodic timetables, about so-called technological integration of trams with the railways, about vehicle requirements, about infrastructure requirements and about the issue of transport of people with disabilities. eng
dc.peerreviewed yes cze
dc.publicationstatus postprint cze
dc.identifier.obd 39878838 cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account