Efekt aplikace analgetických infuzí u pacientů s vertebrogenním algickým syndromem

Show simple item record

dc.contributor.author Holubová, Marie cze
dc.contributor.author Hájková, Radka cze
dc.contributor.author Kohoutek, Lukáš cze
dc.contributor.author Jirásková, Lucie cze
dc.contributor.author Pilný, Jaroslav cze
dc.date.accessioned 2017-09-19T11:57:28Z
dc.date.available 2017-09-19T11:57:28Z
dc.date.issued 2017 cze
dc.identifier.issn 1802-1727 cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69538
dc.description.abstract Úvod: Bolesti zad představují vážný socioekonomický problém. Tlumit je lze invazivními a neinvazivními metodami. Cílem práce bylo zjistit léčebný efekt série podávaných analgetických infuzí na snížení intenzity bolestí zad. Materiál a metoda: Bylo sledováno 62 respondentů přijatých na ortopedické oddělení s bolestmi zad k analgetické infuzní terapii. Pro sběr dat byl využit standardizovaný dotazník Oswestry Disability Index (ODI), vizuální analogová škála (VAS) 0 - 10 a studium dokumentace. Výsledky: Průměrné hodnocení dotazníku ODI u všech respondentů bylo před léčbou 48 %, což značí střední omezení v aktivitách běžného denního života a po léčbě 29 %, což je omezení mírné. Intenzita bolesti na VAS byla před podáním série infuzí průměrně 6,2 a po terapii 3,3. Závěr: U všech sledovaných respondentů došlo po ukončení infuzní terapie ke snížení disability v ODI a snížení intenzity bolesti na VAS. Tím je potvrzen pozitivní léčebný efekt analgetických infuzí u sledovaných pacientů s vertebrogenním algickým syndromem již ve velmi krátkém období po jejich aplikaci. cze
dc.format p. 133-137 cze
dc.language.iso cze cze
dc.relation.ispartof Ortopedie, volume 11, issue: 3 cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject bolesti zad, analgetická infuze, léčebný efekt, denní aktivity cze
dc.subject back pain, analgesic infusion, treatment effect, daily activities eng
dc.title Efekt aplikace analgetických infuzí u pacientů s vertebrogenním algickým syndromem cze
dc.title.alternative The effect of an analgesic infusions for patients with Low Back Pain eng
dc.type article cze
dc.description.abstract-translated Introduction: Back pain represent a serious socioeconomic problem. Dampen it can be invasive and non-invasive methods. The aim of the study was to determine the therapeutic effect of a sequence of analgesic infusion to reduce the intensity of back pain. Material and methods: 62 respondents were observed in the orthopedic department accepted with back pain for analgesic infusion therapy. Standardized questionnaire Oswestry Disability Index (ODI), Visual Analog Scale (VAS) from 0 to 10 and documentation were used for data collection. Results: Average rating of the ODI questionnaire for all respondents were 48 % before a treatment that indicates a medium limitation in everyday activities and 29 % after the treatment, which is a low limitation. The VAS intensity of pain was 6,2 prior to the series infusion and 3,3 after the treatment. Conclusion: There was reduction of ODI disability and VAS pain intensity for all respondents after the infusion therapy. Thus the positive therapeutic effect of analgesic infusions is confirmed in a very short period after their application for patients with low back painful syndrome. eng
dc.peerreviewed yes cze
dc.publicationstatus published version cze
dc.identifier.obd 39878815 cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account