On-line Monitoring of In-Vitro Oral Bioaccessibility Tests as Front-End to Liquid Chromatography for Determination of Chlorogenic Acid Isomers in Dietary Supplements

Zobrazit minimální záznam

dc.contributor.author Kremr, Daniel cze
dc.contributor.author Cocovi-Solberg, David J. cze
dc.contributor.author Bajerová, Petra cze
dc.contributor.author Ventura, Karel cze
dc.contributor.author Miró, Manuel cze
dc.date.accessioned 2017-09-19T11:57:19Z
dc.date.available 2017-09-19T11:57:19Z
dc.date.issued 2017 eng
dc.identifier.issn 0039-9140 eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69536
dc.description.abstract A novel fully automated in-vitro oral dissolution test assay as a front-end to liquid chromatography has been developed and validated for on-line chemical profiling and monitoring of temporal release profiles of three caffeoylquinic acid (CQA) isomers,namely, 3-CQA,4-CQA and 5-CQA, known as chlorogenic acids, in dietary supplements. Tangential-flow filtration is harnessed as a sample processing approach for on-line handling of CQA containing extracts of hard gelatin capsules and introduction of protein-free samples into the liquid chromatograph. Oral bioaccessibility/dissolution test assays were performed at 37.0±0.5 °C as per US Pharmacopeia recommendations using pepsin with activity of ca. 749,000 USP units/L in 0.1 mol/L HCl as the extraction medium and a paddle apparatus stirred at 50 rpm. CQA release rates and steady-state dissolution conditions were determined accurately by fitting the chromatographic datasets, namely, the average cumulative concentrations of bioaccessible pools of every individual isomer monitored during 200 min, with temporal resolutions of ≥10 min, to a first-order dissolution kinetic model. Distinct solid-to-liquid phase ratios in the mimicry of physiological extraction conditions were assessed. Relative standard deviations for intra-day repeatability and inter-day intermediate precision of 5-CQA within the 5–40 µg/mL concentration range were <3.4% and <5.5%, respectively. Trueness of the automatic flow method for determination of 5-CQA released from dietary supplements in gastric fluid surrogate was demonstrated by spike recoveries, spanning from 91.5–104.0%, upon completion of the dissolution process. The proposed hyphenated setup was resorted for evaluating potential differences in dissolution profiles and content of the three most abundant chlorogenic acid isomers in dietary supplements from varied manufacturers. eng
dc.format p. 391-398 eng
dc.language.iso eng eng
dc.relation.ispartof Talanta, volume 106, issue: May eng
dc.rights pouze v rámci univerzity eng
dc.subject Chlorogenic Acids eng
dc.subject Dietary Supplement eng
dc.subject Green Coffee eng
dc.subject Hard Gelatin Capsule eng
dc.subject Oral Bioaccessibility eng
dc.subject Dissolution eng
dc.subject Automation eng
dc.subject Chlorogenové kyseliny cze
dc.subject Potravinové doplňky cze
dc.subject Zelená káva cze
dc.subject Tvrdé želatinové kapsle cze
dc.subject Orální biodosažitelnost cze
dc.subject Rozpouštění cze
dc.subject Automatizace cze
dc.title On-line Monitoring of In-Vitro Oral Bioaccessibility Tests as Front-End to Liquid Chromatography for Determination of Chlorogenic Acid Isomers in Dietary Supplements eng
dc.title.alternative On-line monitorování in-vitro testu orální biodosažitelnosti s následnou kapalinovou chromatografií pro stanovení izomerů kyseliny chlorogenové v doplňcích stravy cze
dc.type article eng
dc.description.abstract-translated Nový plně automatizovaný in-vitro orální rozpouštěcí test s následnou kapalinovou chromatografií byl vyvinut a optimalizován pro on-line chemické profilování a monitorování časových profilů uvolňování tří izomerů kafeoylchinových kyselin (CQA), a to jmenovitě 3-CQA, 4-CQA a 5-CQA, známých jako chlorogenové kyseliny, v doplňcích stravy. Ke zpracování vzorků byla použita metoda tangenciální filtrace pro on-line sběr CQA obsahujících extraktů tvrdých želatinových kapslí a zavedení vzorků prostých od bílkovin do kapalinového chromatografu. Test orální biodosažitelnosti/rozpouštění byl prováděn při 37,0±0,5 °C dle doporučení US Pharmacopeia využívající pepsin s aktivitou cca 749 000 USP jednotek/l v 0,1 mol/l HCl jako extrakčním mediu a v lopatkovém aparátku míchaném rychlostí 50 ot./min. Rychlost uvolňování CQA a rovnovážný stav rozpouštění byly přesně stanoveny z chromatografických souborů dat, konkrétně průměrných kumulativních koncentrací každého izomeru sledovaných během 200 min., s časovým rozlišením ≥10 min, vzhledem ke kinetickému rozpouštěcímu modelu prvního řádu. Byly hodnoceny různé poměry tuhé a kapalné fáze v podmínkách simulace fyziologické extrakce. Relativní směrodatné odchylky pro opakovatelnost (intra-day) a mezilehlou přesnost (inter-day) pro 5-CQA na koncentrační úrovni 40 µg/ml byly do 3,4 % a do 5,5 %. Správnost automatické průtokové metody pro stanovení 5-CQA uvolněné z potravinových doplňků v náhražce žaludečních tekutin byla demonstrována metodou standardního přídavku a byla v rozmezí 91,5-104,0 % po dokončení rozpouštěcího procesu. Navržené uspořádání bylo využito pro hodnocení možných rozdílů v rozpouštěcích profilech a obsahu tří nejběžnějších izomerů kyseliny chlorogenové v potravinových doplňcích od různých výrobců. cze
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus published version eng
dc.identifier.doi 10.1016/j.talanta.2015.12.082 eng
dc.relation.publisherversion https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0039914015306081?via%3Dihub eng
dc.identifier.wos 000395839700053 eng
dc.identifier.scopus 2-s2.0-84953438853
dc.identifier.obd 39878792 eng


Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit minimální záznam

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet

Můj účet