ZMĚNA ADHEZNÍCH PODMÍNEK U EXPERIMENTÁLNÍHO SILNIČNÍHO VOZIDLA

Show simple item record

dc.contributor.author Jilek, Petr cze
dc.contributor.author Voltr, Ondřej cze
dc.date.accessioned 2017-09-19T11:56:29Z
dc.date.available 2017-09-19T11:56:29Z
dc.date.issued 2017 cze
dc.identifier.isbn 978-80-87952-20-7 cze
dc.identifier.issn cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69525
dc.description.abstract Příspěvek se zabývá možností změny adhezních vlastností mezi kolem a vozovkou u silničního vozidla. Jako systém pro změnu adhezních vlastností je použita alternativa komerčně dostupného zařízení SkidCar. Pomocí měřícího řetězce pro měření jízdní stability automobilu jsme monitorovali chování experimentálního vozidla na asfaltovém povrchu, na skluzovém povrchu a naměřené průběhy jsme porovnaly s různými úrovněmi nastavení alternativního SkidCaru. Rozdíly v chování experimentálního automobilu při různých jízdních zkouškách jsme zpracovali v podobě dílčích grafických průběhů. cze
dc.format p. 744-752 cze
dc.language.iso cze cze
dc.publisher MAGNANIMITAS cze
dc.relation.ispartof QUAERE 2017 cze
dc.rights open access cze
dc.subject adheze, automobil, smyk cze
dc.subject adhesion, car, skid eng
dc.title ZMĚNA ADHEZNÍCH PODMÍNEK U EXPERIMENTÁLNÍHO SILNIČNÍHO VOZIDLA cze
dc.title.alternative CHANGE OF ADHESION CONDITIONS ON EXPERIMENTAL ROAD VEHICLES eng
dc.type ConferenceObject cze
dc.description.abstract-translated The contribution deals with the possibility of adhesion characteristics change between a wheel of a road vehicle and a road. As a system for adhesion characteristics change is used an alternative to commercially available device SkidCar. We monitored the experimental vehicle’s behaviour using a gauge chain for handling stability measurement on both the asphalt surface and the skid surface and we compared the measured courses with various levels of the SkidCar’s setting. Then we processed differences in the experimental car’s behaviour during various handling tests in form of partial graphic courses. eng
dc.event QUAERE 2017 (26.06.2017 - 30.06.2017) cze
dc.peerreviewed yes cze
dc.publicationstatus published version cze
dc.identifier.obd 39878869 cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account