Webbova typologie územních jednotek a její modifikace hodnotící změny věkové struktury obyvatelstva

Show simple item record

dc.contributor.author Matěja, Zdeněk cze
dc.date.accessioned 2017-09-19T11:56:10Z
dc.date.available 2017-09-19T11:56:10Z
dc.date.issued 2017 cze
dc.identifier.isbn 978-80-210-8587-9 cze
dc.identifier.issn cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69521
dc.description.abstract Lidské zdroje jsou považovány za hlavní bohatství každé společnosti, regionální úroveň nevyjímaje. Při stejném početním stavu však mohou mít jednotlivé populace zcela rozdílnou věkovou strukturu, proto je nutné věnovat těmto strukturám zvýšenou pozornost. Příspěvek v kontextu demografického stárnutí představuje modifikaci Webbovy typologie územních jednotek, která je určena k hodnocení změn ve věkové struktuře obyvatelstva regionů, jako jeden z možných nástrojů pro zachycení probíhajících demografických změn. Cílem příspěvku je prostřednictvím původní i modifikované Webbovy typologie územních jednotek zhodnotit dynamiku obyvatelstva a změny věkových struktur v krajích České republiky v období let 1996 až 2015, čímž současně dojde k prověření využitelnosti navržené modifikované Webbovy typologie územních jednotek. Ve sledovaném dvacetiletém období lze v demografickém vývoji jednotlivých krajů České republiky identifikovat značné rozdíly, např. zatímco Středočeskému kraji přibylo přes 220 tisíc obyvatel, Moravskoslezskému kraji naopak více než 80 tisíc obyvatel ubylo. Vývojem věkových struktur se od ostatních krajů odlišují Středočeský kraj a Praha. cze
dc.format p. 381-388 cze
dc.language.iso cze cze
dc.publisher Masarykova univerzita cze
dc.relation.ispartof XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : sborník příspěvků cze
dc.rights open access cze
dc.subject demografické stárnutí cze
dc.subject dynamika obyvatelstva cze
dc.subject věková struktura cze
dc.subject Webbova typologie územních jednotek a její modifikace cze
dc.subject kraje České republiky cze
dc.subject demographic ageing eng
dc.subject population dynamics eng
dc.subject age structure eng
dc.subject Webb's typology of territorial units and its modification eng
dc.subject Czech regions eng
dc.title Webbova typologie územních jednotek a její modifikace hodnotící změny věkové struktury obyvatelstva cze
dc.title.alternative Webb's typology of territorial units and its modification to evaluate the age structure of population eng
dc.type ConferenceObject cze
dc.description.abstract-translated Human resources are considered the main wealth of any society even at the regional level. However, the populations of similar sizes may have completely different age structures; hence it is needed to pay attention to these structures. The paper introduces a modification of Webb's typology of territorial units in terms of demographic ageing, which may be used for capturing of ongoing demographic changes and which is designed to evaluate changes in the age structure of population of regions. The aim of this paper is to apply both conventional and modified Webb's typology of territorial units to examine the dynamics of population and changes in age structures of Czech regions between 1996 and 2015. Then its results allow to test the usability of Webb's modified typology of territorial units by fulfilling the objective. The results shown large differences in demographic development of Czech regions over the 20-year period, e.g. the population of the Central Bohemia region increased by more than 220 thousands of inhabitants, while that of the Moravia-Silesian region decreased by more than 80 thousands. Moreover, the development of age structures of the Central Bohemia region and Prague differ significantly from the other regions. eng
dc.event XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách (14.06.2017 - 16.06.2017) cze
dc.peerreviewed yes cze
dc.publicationstatus postprint cze
dc.identifier.doi 10.5817/CZ.MUNI.P210-8587-2017-49 cze
dc.relation.publisherversion https://is.muni.cz/do/econ/soubory/katedry/kres/4884317/Sbornik2017.pdf
dc.identifier.wos 000426864500049
dc.identifier.obd 39878844 cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account