Určuje forma podpory malých a středních podniků její dopad?

Show simple item record

dc.contributor.author Kraft, Jiří cze
dc.contributor.author Kraftová, Ivana cze
dc.date.accessioned 2017-09-19T11:55:56Z
dc.date.available 2017-09-19T11:55:56Z
dc.date.issued 2017 cze
dc.identifier.isbn 978-80-210-8587-9 cze
dc.identifier.issn cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69518
dc.description.abstract Cílem tohoto článku je na základě vymezení přínosů a rizik podpory malých a středních podniků (MSP) a analýzy míry využívání nástrojů finančního inženýrství ve vybraných zemích určit pomocí stanovených kvantitativních indikátorů, jak se v nich vyvíjely malé a střední podniky, a to i z hlediska odvětvové struktury, a současně pokusit se najít v tomto směru doporučení pro ČR při implementaci nástrojů finančního inženýrství (NFI) ve stávajícím programovém období. Je aplikována grafická, komparační a trendová analýza. Ukazuje se, že pro ČR je z hlediska zkoumané problematiky značně vzdálená realita Velké Británie, jistá podobnost je patrná s Německem, inspirativní je vývoj Polska, částečně Rakouska. Zlepšení indikátorů „snadnosti podnikání“ by mělo být pro ČR stále v popředí zájmu, a to i v oblasti implementace NFI. cze
dc.format p. 170-177 cze
dc.language.iso cze cze
dc.publisher Masarykova univerzita cze
dc.relation.ispartof XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : sborník příspěvků cze
dc.rights open access cze
dc.subject kohezní politika cze
dc.subject malé a střední podniky cze
dc.subject nástroje finančního inženýrství cze
dc.subject cohesion policy eng
dc.subject small and medium enterprises eng
dc.subject financial engineering instruments eng
dc.title Určuje forma podpory malých a středních podniků její dopad? cze
dc.title.alternative Does the form of SMEs aid determine its impact? eng
dc.type ConferenceObject cze
dc.description.abstract-translated This article aims to evaluate using a set of quantitative indicators of development of SMEs, even in terms of industry structure. The starting point is to define the risks and benefits of supporting small and medium enterprises and analysis rate of use of financial engineering instruments in selected countries. At the same time, the authors try to find recommendations for the Czech Republic for the implementation of financial engineering instruments (FEIs) during the current programming period. There are applied graphics, comparative and trend analysis. It shows that the reality of the Czech Republic is very distant reality of Great Britain, a certain similarity is noticeable with Germany, the development of Poland is inspiring, partly of Austria. Improving indicators of 'ease of doing business' should be for the Czech Republic still in forefront of interest, even in the implementation of FEIs. eng
dc.event XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách (14.06.2017 - 16.06.2017) cze
dc.peerreviewed yes cze
dc.publicationstatus postprint cze
dc.identifier.doi 10.5817/CZ.MUNI.P210-8587-2017-21 cze
dc.relation.publisherversion https://is.muni.cz/do/econ/soubory/katedry/kres/4884317/Sbornik2017.pdf
dc.identifier.wos 000426864500021
dc.identifier.obd 39878833 cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account