The bookkeeping of enterprising natural persons

Show simple item record

dc.contributor.author Honková, Irena cze
dc.contributor.author Kuběnka, Michal cze
dc.contributor.author Brodský, Zdeněk cze
dc.contributor.author Činčalová, Simona cze
dc.date.accessioned 2017-09-19T11:55:31Z
dc.date.available 2017-09-19T11:55:31Z
dc.date.issued 2016 eng
dc.identifier.isbn 978-80-7394-607-4 eng
dc.identifier.issn eng
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69513
dc.description.abstract This paper deals with the form of bookkeeping that enterprising natural persons use, and with searching of depend-ency between the form of bookkeeping and the field in which the enterprising natural person operates. From February to June 2015 there was a questionnaire survey conducted, which was attended by 749 respondents. The preference of particular forms of bookkeeping was revealed through the Friedman test. It has been found that the most common method of bookkeeping of enterprising natural persons are tax records, while a substantial proportion also has a double-entry bookkeeping. Surprisingly, the least used method is the simple evidence of income and subsequent de-termination of the income tax base of natural persons using lump-sum expenses. After the survey and statistical evalu-ation there was an argument within discussion on results that the lump-sum expenses have been currently used for tax optimalization rather than for reduction of the administrative burden and thus, for the primary evidence purposes. As for the researched dependence between the form of bookkeeping and the selected business field, this dependence has been statistically validated by the test of independence. In the discussion of the results there are fields listed accord-ing to the most common form of bookkeeping. eng
dc.format p. 53-60 eng
dc.language.iso eng eng
dc.publisher Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích eng
dc.relation.ispartof 10th Anniversary International Conference INPROFORUM 2016 : „Threatened Europe? „Socio-Economic and Environmental Changes“ eng
dc.rights Práce není přístupná eng
dc.subject bookkeeping eng
dc.subject enterprising natural persons eng
dc.subject tax records eng
dc.subject lump-sum expense eng
dc.subject field of activity CZ-NACE eng
dc.subject účetnictví cze
dc.subject podnikající fyzické osoby cze
dc.subject daňová evidence cze
dc.subject výdajový paušál cze
dc.subject , obor činností CZ-NACE. cze
dc.title The bookkeeping of enterprising natural persons eng
dc.title.alternative Účtování podnikajících fyzických osob cze
dc.type ConferenceObject eng
dc.description.abstract-translated Tento příspěvek se zabývá formou vedení účetnictví u podnikajících fyzických osob a hledání závislosti mezi formou vedení účetnictví a oboru, ve kterém podnikající fyzická osoba působí. V období únor – červen 2015 byl proveden dotazníkový průzkum, kterého se zúčastnilo 749 respondentů. Friedmanovým testem byla zjištěna preference jednotlivých forem vedení účetnictví. Bylo zjištěno, že nejčastější způsob účtování podnikajících fyzických osob je daňová evidence, přičemž podstatný podíl má i podvojné účetnictví. Překvapivě nejméně využívaná je pouhá evidence příjmů a následné stanovení základu daně z příjmů z podnikání fyzických osob pomocí výdajových paušálů. Po provedeném průzkumu a statistickém vyhodnocení je v diskuzi výsledků rozebírán fakt, že výdajové paušály slouží v současné době spíše k daňové optimalizaci, nežli ke snížení administrativní zátěže a tedy k primární evidenci. Co se týká zkoumané závislosti formy vedení účetnictví na zvoleném oboru podnikání, byla tato závislost statisticky ověřena testem nezávislosti. V diskuzi výsledků jsou uvedeny obory podle nejčastější formy vedení účetnictví. cze
dc.event ary International Conference INPROFORUM 2016: „Threatened Europe? Socio-Economic and Environmental Changes“ (03.11.2016 - 04.11.2016) eng
dc.peerreviewed yes eng
dc.publicationstatus postprint eng
dc.relation.publisherversion http://ocs.ef.jcu.cz/index.php/inproforum/INP2016/schedConf/registration eng
dc.project.ID SGS_2016_023/Ekonomický a sociální rozvoj v soukromém a veřejném sektoru eng
dc.identifier.obd 39877870 eng


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account