Potřeby klientů azylových domů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Michková, Adéla
dc.contributor.author Hančová, Lenka
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:26:50Z
dc.date.available 2017-09-19T08:26:50Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-08-18
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69501
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na potřeby klientů azylových domů. Hlavním cílem práce je zjistit, jaké potřeby mají klienti azylových domů ve vztahu k poskytované službě. Tato práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. Součástí teoretické části je charakteristika stěžejních pojmů, kterými jsou potřeby, osoby bez přístřeší, sociální služby pro osoby bez přístřeší a azylové domy. Praktická část je zaměřena na popis metodiky výzkumu, ve které je popsána metoda, která byla ve výzkumu použita. Dále je charakterizován soubor respondentů, kteří se výzkumu účastnili. Praktická část je dále zaměřena na prezentaci výsledků dotazníkového šetření. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject potřeby cze
dc.subject osoby bez přístřeší cze
dc.subject sociální služby cze
dc.subject azylové domy cze
dc.subject needs eng
dc.subject homeless people eng
dc.subject social services eng
dc.subject shelter housing eng
dc.title Potřeby klientů azylových domů cze
dc.title.alternative Shelter housing client's needs eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Faltová, Barbora
dc.date.accepted 2017-09-05
dc.description.abstract-translated This Bachelor thesis is focused on the needs of shelter housing clients. The main aim of the work is to find out what kind of needs the clients of shelter housing have in relation to the provided service. The Bachelor thesis is divided into two parts, theoretical and practical part. The theoretical part defines key terms like needs, homeless people, social services for homeless people and shelter housing. The practical part is focused on describing methodology of the research, where the method that has been used, is described. Then the set of respondents, who participated in the research, is characterized. The practical part ends with the presentation of the survey results. eng
dc.description.department Fakulta zdravotnických studií cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotně-sociální pracovník cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D37163
dc.thesis.degree-program Zdravotně sociální péče cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: velmi dobře Hodnocení oponenta: dobře Doplňující otázky k obhajobě: 1. Objasněte prosím termín "popisná statistika" ve vztahu k Vaší bakalářské práci. 2. Objasněte prosím chybějící odborné zdroje citací v diskuzi, které jsou uvedeny jako příklady výše v oponentském posudku. 3. Jak lze, podle Vás, využít výsledky vašich výzkumných zjištění ve vztahu ke studovanému oboru a praxi zdravotně sociální práce? Obhajoba bakalářské práce s prezentací dobrá. cze
dc.identifier.stag 33994
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account