Vliv vlhkosti materiálu na kvalitu skládačkových lepenek

Show simple item record

dc.contributor.advisor Holická, Hana
dc.contributor.author Vavrdová, Michaela
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:26:41Z
dc.date.available 2017-09-19T08:26:41Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-07-07
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69497
dc.description.abstract Práce je věnována problematice vlivu vlhkosti na kvalitu skládačkových obalů. Zabývá se stručným popisem výroby skládačkových lepenek a výroby vlnité lepenky. Popisuje vliv vlhkosti a teploty prostředí na kvalitu materiálu. V praktické části se zabývá vlhkostí a teplotou materiálu v průběhu výroby několika zakázek, které byly zpracovány ve firmě Model Obaly a.s.. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject vlhkost cze
dc.subject teplota cze
dc.subject vlnitá lepenka cze
dc.subject skládačkové obaly cze
dc.subject humidity eng
dc.subject temperature eng
dc.subject corrugated cardboard eng
dc.subject folding packaging eng
dc.title Vliv vlhkosti materiálu na kvalitu skládačkových lepenek cze
dc.title.alternative Influence of humidity on the quality of the folding packaging eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-08-24
dc.description.abstract-translated The work is focused on the influence of humidity on the quality of the folding packaging. It deals with a brief description of the production of folding cardboard and the production of corrugated cardboard. It describes the effect of humidity and temperature of environment on material quality. Practical part it deals with the humidity and temperature of the material during the production of several orders, which were processed in Model Obaly a.s.. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Polygrafie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D37323
dc.thesis.degree-program Polygrafie cze
dc.description.defence prof. Ing. Petr Němec, Ph.D. - Proč nebyly použity v práci statické výpočty?doc.Ing. Jan Panák, CSc. - Proč dochází k tomuto kašírování?prof. ing. Petr Kalenda, CSc. - Jak se používá mečový hydrometr?ing. Bohumil Jašúrek, Ph.D. - Kolikrát byla proměřena jedna paleta? Měřili jste archy v různých místech stohu na paletě? Využila firma získané podněty? cze
dc.identifier.stag 33186
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account