Specifické požadavky na workflow při zpracování bookletových etiket

Show simple item record

dc.contributor.advisor Držková, Markéta
dc.contributor.author Báčová, Andrea
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:26:37Z
dc.date.available 2017-09-19T08:26:37Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-07-07
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69493
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se věnuje tématice bookletových etiket. Bookletovými etiketami a jejich výrobou se zabývá teoretická část práce, kde jsou rozebrány nejen všechny technologie potřebné k výrobě daného produktu, ale také použité materiály a možnosti dokončovacího zpracování a zušlechtění. Jedná se o poměrně nový produkt, který není v odborné literatuře systematicky klasifikován a samotný výrobní proces obsahuje celou řadu specifických požadavků týkajících se v podstatě všech fází zpracování zakázky. Z nedodržení těchto specifik následně vyplývají konkrétní problémy, které jsou v experimentální části práce detailně popsány a jsou pro ně navrhnuty možnosti řešení. cze
dc.format 43 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject bookletové etikety cze
dc.subject flexotisk cze
dc.subject ofset cze
dc.subject specifické požadavky cze
dc.subject workflow cze
dc.subject booklet eng
dc.subject leaflet label eng
dc.subject flexography eng
dc.subject offset technology eng
dc.subject specific requirement eng
dc.subject workflow eng
dc.title Specifické požadavky na workflow při zpracování bookletových etiket cze
dc.title.alternative Specific workflow requirements for booklet labels eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-08-23
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with issues connected with booklet labels. Theoretical part of the thesis deals with booklet label and its productione ? it analyses both the technology and materials required for its production and possibilities of its completion and refinement. It is a relatively new product which is not systematically classified in professional literature and the production itself includes specific requirements related to basically all stages of an order processing. Breach of the requirements causes specific problems described in detail in experimental part of the thesis which also offers thein possible resolutions. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Polygrafie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D37306
dc.thesis.degree-program Polygrafie cze
dc.description.defence ing. Bohumil Jašúrek, Ph.D. - Kde jste čerpala zkušenosti s výrobou těchto etiket? Které další firmy se zabývají touto výrobou?ing. Jan Vališ,Ph.D. - Jakou práci jste ve firmě prováděla?ing. Tomáš Syrový,Ph.D. - Jak jste prováděla kontrolu výrobků etiket?prof. Ing. Petr Němec, Ph.D. - Co je vysychavý olej? cze
dc.identifier.stag 33181
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account