Degradace tiskařské černě v důsledku působení světla

Show simple item record

dc.contributor.advisor Holická, Hana
dc.contributor.author Burešová, Radka
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:26:34Z
dc.date.available 2017-09-19T08:26:34Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-07-07
dc.identifier Univerzita Pardubice (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69489
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce bylo zjistit vliv působení světla na degradaci tiskařské černě. Urychlenému stárnutí vlivem světla byl vystaven ruční a dřevitý papír potištěný tiskovou barvou obsahující pigment kostní čerň a lampové saze s přidaným lněným olejem, který má funkci pojidla. Doba působení světelného záření z xenonové výbojky byla stanovena na 5, 10, 15 a 30 dní. Tyto vzorky byly spektrofotometricky změřeny a podrobeny zkoušce odolnosti tisku vůči oděru. cze
dc.format 38 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject tiskařská čerň cze
dc.subject urychlené stárnutí světlem cze
dc.subject odolnost tisku vůči oděru cze
dc.subject stabilita tiskových barev cze
dc.subject black printing inks eng
dc.subject accelerated aging by light exposure eng
dc.subject abrasion resistence eng
dc.subject stability of inks eng
dc.title Degradace tiskařské černě v důsledku působení světla cze
dc.title.alternative Degradation of black printing inks in due the influence of light eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-08-23
dc.description.abstract-translated The aim of this bachelor thesis was to determine the influence of light on the degradation of black printing inks. Accelerated light aging was apllied on to a handmade and wood paper, printed by inks made of bone black and lamp black pigment with the addition of linseed oil as a binder. The radiation of light using xenon lamp was treated for a period of 5, 10, 15 and 30 days. These samples were measured by spectrophotometry and were tested to abrasion resistence. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Polygrafie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D37308
dc.thesis.degree-program Polygrafie cze
dc.description.defence ing.Bohumil Jašúrek, Ph.D. - Proč byly vzorky tisku zhotoveny s tak velkým předstihem? Jaké byly nastaveny podmínky stárnutí v Q-Sunu?prof. Ing.Petr Němec, Ph.D. - Co je lněný olej z chemického pohledu?prof.Ing. Petr Kalenda, CSc. - Proč jsou tyto oleje vysychavé? cze
dc.identifier.stag 30859
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account