Degradace tiskařské černě s pigmentem kostní čerň v důsledku konzervování papíru

Show simple item record

dc.contributor.advisor Holická, Hana
dc.contributor.author Valášková, Aneta
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:26:32Z
dc.date.available 2017-09-19T08:26:32Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-07-07
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69486
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce bylo sledovat vliv jednotlivých metod konzervování na vzorky, které byly urychleně stárnuty při teplotě 80 °C a 65% relativní vlhkosti. Na tiskařskou čerň byl použit pigment kostní čerň a jako pojivo byl použit lněný olej. Teoretická část se zabývá historií knihtisku, degradací papíru, tiskařskou černí, lněným olejem, vlivem jednotlivých metod (neutralizace a dezinfekce). V experimentální části na vzorcích byl prováděn oděr a pomocí spektrofotometru byla sledována mechanická stabilita barvové vrstvy. cze
dc.format 40 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject tiskařská čerň cze
dc.subject kostní čerň cze
dc.subject lněný olej cze
dc.subject dezinfekce cze
dc.subject neutralizace cze
dc.subject printing black ink eng
dc.subject bone black eng
dc.subject linseed oil eng
dc.subject disinfection eng
dc.subject neutralization eng
dc.title Degradace tiskařské černě s pigmentem kostní čerň v důsledku konzervování papíru cze
dc.title.alternative The degradation of the black printing ink with bone black pigment as a result of paper conservation eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-08-24
dc.description.abstract-translated The aim of this thesis was to observe the influence of particular methods of conservation on samples which were exposed to temperature of 80 °C and relative humidity of 65% in order to speed up their process of aging. Bone black pigment was used as a printing black ink while linseed oil was used as paste. The theoretical part of this thesis deals with history of letterpress, degradation of paper, printing black ink, linseed oil, as well as the influence of particular methods (neutralization and disinfection). In the experimental part, galling was performed on the samples and mechanical stability of the colour layer was observed using a spectophotometer. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Polygrafie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D37321
dc.thesis.degree-program Polygrafie cze
dc.description.defence prof. ing. Petr Němec, Ph.D. - Co představují zkratky chem. látek použitých v práci? Co je chemicky lněný olej?ing. Bohumil Jašúrek, Ph.D. - Jsou i lepší metody neutralizace tisků než které byly prezentovány?doc. ing. Jan Panák,CSc. - Jaká byla stabilita nánosu barvy mezi jednotlivými vzorky? Kolik bylo provedeno paralelních měření pro každý vzorek?ing. Jan Vališ, Ph.D. - Jak byla vybírána měřená místa na vzorcích?prof. ing. Petr Kalenda, CSc. - Jakým způsobem jste připravila černou barvu? Pro tyto barvy se nepoužívá sikativum? Jak dlouho jste nechali zaschnout barvu na vzorcích? cze
dc.identifier.stag 30854
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account