Vliv přídavku vody na vlastnosti koloidů oxidu zinečnatého

Show simple item record

dc.contributor.advisor Petruf, Kristián
dc.contributor.author Miličková, Hana
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:26:31Z
dc.date.available 2017-09-19T08:26:31Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-07-07
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69484
dc.description.abstract Tato práce se v teoretické části zabývá obecným popisem nanočástic oxidu zinečnatého, jeho přípravy pomocí sol-gelové metody a možným využitím ZnO nanočástic. Praktická část se dále zabývá přípravou ZnO koloidu a studiem vlivu přídavku vody na optické vlastnosti takto připravených vzorků. V rámci této studie byla také měřena vodivost a pH vzorků. cze
dc.format 48 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject oxid zinečnatý cze
dc.subject sol-gelová metoda cze
dc.subject přídavek vody cze
dc.subject optické vlastnosti cze
dc.subject vodivost cze
dc.subject pH cze
dc.subject zinc oxide eng
dc.subject sol-gel method eng
dc.subject water addition eng
dc.subject optical properties eng
dc.subject conductivity eng
dc.subject pH eng
dc.title Vliv přídavku vody na vlastnosti koloidů oxidu zinečnatého cze
dc.title.alternative Influence of Water Addition on Properties of Zinc Oxide Colloids eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-08-23
dc.description.abstract-translated The theoretical part of this thesis is focused on the general description of zinc oxide nanoparticles, their preparation via sol-gel method and possible utilization of ZnO nanoparticles. The practical part of this thesis is focused on the preparation of ZnO colloid and study of influence of water addition on optical properties of such prepared samples. Within this study, conductivity and pH of samples were measured. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Polygrafie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D37314
dc.thesis.degree-program Polygrafie cze
dc.description.defence prof. Ing. Petr Němec,Ph.D. - Co si představit pod pojmem kvantový efekt?ing. Tomáš Syrový, Ph.D. - Mohou být velké částice zdrojem turbidity?prof. Ing. Petr Kalenda, CSc. - Jak jste chemicky připravovala vzorky? Jak odstraníte lithium ze systému? cze
dc.identifier.stag 30850
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account