Studium světlostálosti tiskových barev v interiéru a pomocí urychleného stárnutí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jašúrek, Bohumil
dc.contributor.author Balášová, Veronika
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:26:30Z
dc.date.available 2017-09-19T08:26:30Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-07-07
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69482
dc.description.abstract Tato práce pojednává o světlostálosti ofsetových barev a barev pro digitální tisk. Je zde uveden popis použitých tiskových technik, tiskových barev a papírů. Zároveň jsou uvedeny i faktory ovlivňující světlostálost a způsoby hodnocení světlostálosti. Světlostálost testovaných barev byla hodnocena pomocí urychleného stárnutí v testovací komoře Q-Sun Xe-1-B a dále pomocí přirozeného stárnutí v interiéru, kde byly vzorky umístěny za oknem v místnosti orientované jihovýchodním směrem. Změna barev byla hodnocena pomocí barvové odchylky. cze
dc.format 60 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject světlostálost cze
dc.subject tisková technika cze
dc.subject barva cze
dc.subject papír cze
dc.subject lightfastness eng
dc.subject printing technique eng
dc.subject ink eng
dc.subject paper eng
dc.title Studium světlostálosti tiskových barev v interiéru a pomocí urychleného stárnutí cze
dc.title.alternative The study of printing inks lightfastness in interior and by using accelerated aging eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-08-23
dc.description.abstract-translated This work deals with the offset inks and digital print inks lightfastness. It describes the printing techniques, inks and papers. Also, it describes factors that influence the lightfastness and the ways of the lightfastness evaluation. The lightfastness of the tested printing inks was evaluated by the accelerated ageing (equipment Q-Sun Xe-1-B) and further more by natural indoor ageing. The specimen were situated behind the window in a room that was orientated southeast. The colour changes were evaluated by the colour differences. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Polygrafie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D37307
dc.thesis.degree-program Polygrafie cze
dc.description.defence ing. Tomáš Syrový, Ph.D. - Vysvětlete teplotní stabilitu žluté barvy, jak se toto dá prakticky ověřit?prof. Ing. Michal Veselý, CSc. - Jaký rozdíl je mezi umělým a přirozeným stárnutím tiskovin? Jak jste zjistila intenzitu ozáření v Q-Sunu? Jaká odchylka delta E byla v práci použita?doc.Ing. Jan Panák, CSc. - Jaká je předpisová intenzita osvětlení v interiéru při kontrole tisku? cze
dc.identifier.stag 30833
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account