Studium fosfátových skel sodno-lithných modifikovaných oxidem wolframovým

Show simple item record

dc.contributor.advisor Koudelka, Ladislav
dc.contributor.author Zikmunda, Filip
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:26:21Z
dc.date.available 2017-09-19T08:26:21Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-25
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69479
dc.description.abstract Fosforečnany lithia i sodíku patří mezi materiály testované jako pevné elektrolyty pro akumulátory. Modifikace fosfátových skel dalšími oxidy kovů slouží nejen k optimalizaci jejich elektrických vlastností, ale také např. ke zlepšení chemické odolnosti skel, termické stability i případně jejich dalších vlastností. cze
dc.format 30 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject fosfátová skla cze
dc.subject termická analýza cze
dc.subject optická propustnost cze
dc.subject elektrická vodivost cze
dc.subject Ramanova spektra cze
dc.subject phosphate glasses eng
dc.subject thermal analysis eng
dc.subject optical transmission eng
dc.subject electrical conductivity eng
dc.subject Raman spectra eng
dc.title Studium fosfátových skel sodno-lithných modifikovaných oxidem wolframovým cze
dc.title.alternative Sodium-lithium phosphate glasses modified with tungsten oxide eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-08-21
dc.description.abstract-translated Lithium and sodium phosphates belong to materials investigated as solid electrolytes for batteries and accumulators. Modification of phosphate glasses with other metal oxides serves not only to the optimization of their electrical properties, but also to the improvement of their chemical durability, thermal stability, etc. Subject of this thesis are sodium-lithium phosphate glasses modified with tungsten oxide. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Anorganické materiály cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D36788 cze
dc.thesis.degree-program Anorganické a polymerní materiály cze
dc.identifier.stag 33223
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account