Příprava chalkogenidových tenkých vrstev dopovaných ionty lanthanoidů metodou rotačního nanášení

Show simple item record

dc.contributor.advisor Wágner, Tomáš
dc.contributor.author Binková, Dagmar
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:26:18Z
dc.date.available 2017-09-19T08:26:18Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-07-07
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69473
dc.description.abstract Předkládaná práce se zabývá přípravou tenkých vrstev As-S dopovaných ionty lanthanoidů (Ln) metodou rotačního nanášení. Byla připravena skla As30S70 a As15S85 a organolanthanoidové prekurzory Ln(NCN)3, kde Ln = Pr, Tb nebo Er. Tato skla i prekurzory byly rozpuštěny v propylaminu a výsledné roztoky použity k depozici tenkých vrstev rotačním nanášením. Deponované vrstvy byly stabilizovány temperací a byly studovány jejich vlastnosti různými charakterizačními technikami s důrazem na optické vlastnosti. Fotoluminiscenční emise z iontů Ln3+ byla pozorována pouze v případě vrstev dopovaných Er3+. cze
dc.format 45 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject chalkogenidová skla cze
dc.subject rotační nanášení cze
dc.subject tenké vrstvy cze
dc.subject As30S70 cze
dc.subject As15S85 cze
dc.subject lanthanoidy cze
dc.subject chalcogenide glasses eng
dc.subject spin-coating eng
dc.subject thin films eng
dc.subject As30S70 eng
dc.subject As15S85 eng
dc.subject lanthanides eng
dc.title Příprava chalkogenidových tenkých vrstev dopovaných ionty lanthanoidů metodou rotačního nanášení cze
dc.title.alternative Preparation chalcogenide glassy thin films doped by rare earth elements using spin-coating technique eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-08-21
dc.description.abstract-translated BSc. Thesis deals with the preparation of lanthanide(Ln)-doped As-S thin films by the spin-coating technique. The As30S70 and As15S85 glasses as well as organolanthanide compounds Ln(NCN)3, where Ln = Pr, Tb or Er, have been synthesized. These glasses and precursors were dissolved with propylamine and resulting solutions were used for deposition of thin films by spin-coating. As-deposited films were stabilized by their annealing and studied with a variety of characterization methods with emphasis on optical properties. The Ln3+ photoluminescence emission was observed only in Er3+-doped thin films. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technická chemie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D36794
dc.thesis.degree-program Chemie a technická chemie cze
dc.identifier.stag 33077
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account