Zvyšování hodnoty pro zákazníky prostřednictvím nehmotných užitků v chemickém průmyslu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lošťáková, Hana
dc.contributor.author Černíková, Kateřina
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:26:01Z
dc.date.available 2017-09-19T08:26:01Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-07-07
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad). Práce bude přístupná od 22. 8. 2020. cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69462
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou zvyšování hodnoty pro zákazníka prostřednictvím nehmotných užitků v chemickém průmyslu. Teoretická část je rozdělena na dvě kapitoly. Na základě rešerší prací různých autorů je definována hodnota pro zákazníka a jsou vymezeny dimenze a atributy hodnoty pro zákazníka. Dále se práce zaměřuje na nehmotné užitky (služby, vztahy a reputace) v rámci hodnoty pro zákazníka. Praktická část obsahuje postup a výsledky kvalitativního výzkumu vnímání důležitosti a skutečné úrovně jednotlivých složek nehmotných užitků manažery vybraného chemického podniku. cze
dc.format 61 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce bude přístupná od 22. 8. 2020. cze
dc.subject hodnota pro zákazníka cze
dc.subject nehmotné užitky cze
dc.subject služby cze
dc.subject vztahy cze
dc.subject reputace cze
dc.subject customer value eng
dc.subject intangible assets eng
dc.subject services eng
dc.subject relationships eng
dc.subject reputation eng
dc.title Zvyšování hodnoty pro zákazníky prostřednictvím nehmotných užitků v chemickém průmyslu cze
dc.title.alternative Increasing customer value through intangible assets in the chemical industry eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-08-21
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with Increasing customer value through intangible assets in the chemical industry. The theoretical part is split into two chapters. The customer value is defined on the basis of researches of various authors' works, and also dimensions and attributes of customer value are delimited. Furthermore, the thesis focuses on intangible benefits (services, relationships and reputation) within the value for the customer. The practical part contains the procedure and the results of the qualitative research of the perception of the importance and the real level of the individual components of the intangible benefits by the managers of the selected chemical company. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D36801
dc.thesis.degree-program Chemické a procesní inženýrství cze
dc.description.defence Proč byly zvoleny různě velké postojové škály pro hodnocení důležitosti a skutečné úrovně hodnoty pro zákazníka? Na které služby by se měl podnik zaměřit při zvyšování hodnoty pro zákazníka? Studentka otázky odpověděla. cze
dc.identifier.stag 33145
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account