Služby jako nástroj zvyšování hodnoty pro zákazníky na B2B trhu chemického průmyslu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vlčková, Vladimíra
dc.contributor.author Balcarová, Barbora
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:25:58Z
dc.date.available 2017-09-19T08:25:58Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-07-07
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69457
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá výzkumem služeb, poskytovaných zákazníkům. V teoretické části je zpracována rešerše zaměřená na současné pojetí služeb zákazníkům a na jejich specifika na B2B trhu. Dále se věnuje úrovni služeb poskytovaných zákazníkům, atributům a ukazatelům kvality služeb a úloze outsourcingu. Praktická část popisuje a analyzuje služby poskytované zákazníkům jako nástroj zvyšování hodnoty pro zákazníky z pohledu SBU Barviva a pigmenty v podniku Synthesia, a.s. cze
dc.format 67 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject služby zákazníkům cze
dc.subject vlastnosti služeb cze
dc.subject úroveň služeb cze
dc.subject kvalita služeb cze
dc.subject rozsah služeb cze
dc.subject služby na B2B trhu cze
dc.subject outsourcing cze
dc.subject pigmenty a barviva cze
dc.subject customer services eng
dc.subject properties of services eng
dc.subject levels of services eng
dc.subject quality of services eng
dc.subject scope of services eng
dc.subject services in the B2B market eng
dc.subject outsourcing eng
dc.subject pigments and dyes eng
dc.title Služby jako nástroj zvyšování hodnoty pro zákazníky na B2B trhu chemického průmyslu cze
dc.title.alternative Services as a tool to increase value for customers in the B2B market of chemical industry eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-08-21
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with the research of services provided to customers. In the theoretical part, the research focuses on the current concept of customer services and their specifics in the B2B market are elaborated. It also describes the level of customer service, the attributes and indicators of service quality and the role of outsourcing. The practical part describes and analyses services provided to customers as a tool for increasing the value for customers. The research was carried out in SBU Dyes and pigments department of the company Synthesia, a.s. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D36796
dc.thesis.degree-program Chemické a procesní inženýrství cze
dc.description.defence Co konkrétně a v jaké podobě ve firmě zjišťují spokojenost ve službách? Koho jste se ptala na spokojenost ve službách? V čem spočívá konkurenční výhoda ve službách? Jak se liší konkurence v zahraničí a na domácím trhu a jak se liší u pigmentů a barviv? Studentka zodpověděla všechny otázky. cze
dc.identifier.stag 33127
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account