Principles of membrane permeabilization of cells and organelles

Show simple item record

dc.contributor.advisor Roušar, Tomáš
dc.contributor.author Doubková, Karolína
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:25:42Z
dc.date.available 2017-09-19T08:25:42Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-07-03
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69440
dc.description.abstract This thesis deals with the cellular and organellar membrane permeabilization and its occurence in physiological cell death and some pathophysiological processes with closer attention to cancer. Laboratory induced membrane permeabilization has found its importance within the development of treatment and better understanding of mechanisms staying behind certain diseases. Methods and their principles used to effectively disrupt the phospholipid bilayers in case of laboratory analysis has been described. Based on the increasing knowledge in the field of molecular biology, better treatment and early diagnostics of diseases can be achieved. This thesis helps to understand principles staying behind the cellular and organellar membrane permeabilization and analytical approaches used within the framework of evolving molecular analysis and cellular treatment. cze
dc.format 46 s.
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject permeabilization eng
dc.subject cell membranes eng
dc.subject organellar membranes eng
dc.subject cell lysis eng
dc.subject cancer eng
dc.subject apoptosis eng
dc.subject permeabilizace cze
dc.subject buněčné membrány cze
dc.subject membrány organel cze
dc.subject buněčná lýze cze
dc.subject rakovina cze
dc.subject apoptóza cze
dc.title Principles of membrane permeabilization of cells and organelles eng
dc.title.alternative Principy permeabilizace buněčných membrán a organel cze
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-08-23
dc.description.abstract-translated V rámci této bakalářské práce je rozebrána permeabilizace buněčných membrán a organel a výskyt tohoto jevu v rámci apoptózy a určitých patofyziologií, jako je rakovina. Představeny byly i některé metody umožňující úmyslně rozrušit buněčné membrány, aby bylo možné lépe porozumět těmto mechanismům na buněčné úrovni a umožnit tak vyvinutí vhodné léčby. S rostoucí znalostí molekulární biologie roste efektivita léčby a zlepšují se možnosti včasné diagnostiky různých onemocnění. Tato bakalářská práce přibližuje tématiku membránové permeabilizace a principy metod přispívající k vyvíjející se molekulární analýze a buněčnému zacházení. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Klinická biologie a chemie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D36667
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence 1. Prezentace výsledků bakalářské práce. 2. Diskuze k posudku vedoucího bakalářské práce. 3. Studentka zodpověděla všechny dotazy a připomínky k BP. cze
dc.identifier.stag 32847
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account