Mitochondriální toxiny

Show simple item record

dc.contributor.advisor Roušar, Tomáš
dc.contributor.author Blažková, Petra
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:25:42Z
dc.date.available 2017-09-19T08:25:42Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-28
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69439
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá toxiny a inhibitory mitochondriálního respiračního procesu. V úvodní části této práce je stručně popsána mitochondrie, její funkce a metabolismus se zaměřením na glykolýzu a oxidativní fosforylaci. Elektrony uvolněné z Krebsova cyklu jsou dále přenášeny elektronovým transportním řetězcem na vnitřní membráně mitochondrie. Existuje řada přírodních i syntetických látek, které tento proces buněčného dýchání inhibují. Některé látky i zastavují syntézu ATP například tím, že inhibují glykolýzu, blokují přenos elektronů mezi jednotlivými komplexy elektronového transportního řetězce, zvyšují produkci reaktivních forem kyslíku, způsobují kolaps mitochondriálního membránového potenciálu a indukují apoptózu buňky. V této práci jsou popsány jednotlivé toxiny, jejich struktura, typ zásahu, způsob působení a příklady využití. cze
dc.format 58 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject mitochondrie cze
dc.subject respirační komplexy cze
dc.subject rozpojovací proteiny cze
dc.subject reaktivní formy kyslíku cze
dc.subject inhibice buněčného dýchání cze
dc.subject mitochondria eng
dc.subject respiratory complexes eng
dc.subject uncoupling proteins eng
dc.subject reactive oxygen species eng
dc.subject inhibition of cellular respiration eng
dc.title Mitochondriální toxiny cze
dc.title.alternative Mitochondrial toxins eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-08-23
dc.description.abstract-translated This Bachelor thesis deals with toxins and inhibition of mitochondrial respiratory process. The introductory part of the thesis briefly describes mitochondria, its function and metabolism with focus on glycolysis and oxidative phosphorylation. The electrons produced by the citric acid cycle are further transported by the electron transport chain through the inner membrane of the mitochondria. There are numbers of natural and synthetic substances which inhibit the process of cellular respiration. Some substances even inhibit ATP synthesis by inhibiting glycolysis, blocking the transfer of electrons between particular electron-transport complexes, increasing the production of reactive oxygen species, causing collapse of the mitochondrial membrane potential, and inducing cell apoptosis. Finally, individual toxins are described, including their structure, type of intervention, targeting and examples of use. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Klinická biologie a chemie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D36676
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence 1. Prezentace výsledků bakalářské práce. 2. Diskuze k posudku vedoucího bakalářské práce. 3. Studentka zodpověděla všechny dotazy a připomínky k BP. cze
dc.identifier.stag 32843
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account