Mikrobiální osídlení nehojících se ran

Show simple item record

dc.contributor.advisor Brožková, Iveta
dc.contributor.author Fikejzlová, Lenka
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:25:40Z
dc.date.available 2017-09-19T08:25:40Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-07-07
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69435
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zaměřuje na popis nehojících se ran a mechanismus jejich hojení. Zabývá se mikroby, které nejčastěji osidlují chronické rány. Další část je zaměřena na tvorbu biofilmu v nehojících se poraněních. cze
dc.format 53 s. (87 840 znaků)
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject biofilmy cze
dc.subject bakterie cze
dc.subject nehojící se rány cze
dc.subject faktory ovlivňující hojení cze
dc.subject biofilms eng
dc.subject bacteria eng
dc.subject non-healing wound eng
dc.subject factors influencing healing eng
dc.title Mikrobiální osídlení nehojících se ran cze
dc.title.alternative Presence of microorganisms in non-healing wounds eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-08-21
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis focuses on the description of non-healing wounds and the mechanism of their healing. It deals with microbes that most often settle for chronic wounds. The next part is focused on biofilm formation in non-injurious injuries. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Klinická biologie a chemie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D36709
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence 1. Prezentace výsledků bakalářské práce. 2. Diskuze k posudku vedoucího bakalářské práce. 3. Studentka zodpověděla všechny dotazy a připomínky k BP. cze
dc.identifier.stag 32795
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account