Analýza karbonylových sloučenin v životním prostředí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bajerová, Petra
dc.contributor.author Dorňáková, Dagmar
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:25:39Z
dc.date.available 2017-09-19T08:25:39Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-30
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69434
dc.description.abstract Teoretická část práce je zaměřená na karbonylové sloučeniny, jejich vlastnosti, vliv na zdraví a metody stanovení těchto sloučenin. Experimentální část je věnována odběru vzorků pomocí pasivní dozimetrie s využitím vzorkovače Radiello a následné analýze aldehydů pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie. cze
dc.format 49 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject karbonylové sloučeniny cze
dc.subject analýzy cze
dc.subject pasivní vzorkování cze
dc.subject radiello cze
dc.subject HPLC cze
dc.subject carbonyl compounds eng
dc.subject analysis eng
dc.subject passive sampling eng
dc.title Analýza karbonylových sloučenin v životním prostředí cze
dc.title.alternative Analysis of carbonyl compounds in environment eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-08-23
dc.description.abstract-translated The theoretical part is focused on carbonyl compounds, their properties and their influence on health. It deals with methods of determining these compounds. The experimental part is devoted to sampling by passive dosimetry using the Radiello sampler and subsequent analysis of aldehydes by high performance liquid chromatography. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotní laborant cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D36666
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence Průběh obhajoby bakalářské práce: 1. Prezentace výsledků bakalářské práce. 2. Diskuze k posudku vedoucího BP. 3. Student zodpověděl všechny dotazy a připomínky k BP. cze
dc.identifier.stag 32793
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account