Zánětlivé markery

Show simple item record

dc.contributor.advisor Štěpánková, Šárka
dc.contributor.author Straková, Dagmar
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:25:37Z
dc.date.available 2017-09-19T08:25:37Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-28
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69431
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá zánětem jako takovým. Nejprve je zde zánět popsán a rozdělen do kategorií. Nechybí popis bakteriálního a virového zánětu. Největší část je věnována zánětlivým markerům, nejprve reaktantům akutní fáze, dále pak bílkovinám snižujícím přístup k reaktivním formám kyslíku. Další významnou skupinou jsou bílkoviny ochraňující tkáně před jejich poškozením proteázami tzv. serpiny. V této práci jsou popsány také induktory zánětu na konec speciální senzory, umožňující buňkám reagovat na změny spojené se zánětem. cze
dc.format 55 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject zánět cze
dc.subject reakce akutní fáze cze
dc.subject reaktanty akutní fáze cze
dc.subject inflammation eng
dc.subject reaction acute phase eng
dc.subject reactants acute phase eng
dc.title Zánětlivé markery cze
dc.title.alternative Inflammatory markers eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-08-22
dc.description.abstract-translated This bachelor work deals with inflammation. First there is inflammation described and divided into categories. There is described bacterial and viral inflammation too. The biggest part is dedicated to markers of inflammations. First there are reactants of acute phase, other there are proteins reducing access to reactive oxygen species. Another significant group are proteins protecting tissue from damage by proteases inhibitors called serpins. In this work are described inductors of inflammation and specials sensors which allow cells respond to changes connected with inflammation. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotní laborant cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D36625
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.identifier.stag 32784
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account