Klinické projevy kampylobakterióz a arkobakterióz

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šilha, David
dc.contributor.author Sirotková, Sabina
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:25:36Z
dc.date.available 2017-09-19T08:25:36Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-26
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69428
dc.description.abstract Tato práce se zabývá klinickými projevy onemocnění způsobených bakteriemi rodu Campylobacter a Arcobacter. Cílem práce bylo shrnutí doposud získaných poznatků výzkumů, z vědeckých publikací a studií klinických projevů onemocnění způsobených bakteriemi čeledi Campylobacteraceae, včetně základních charakteristik této čeledi a rodů, které sem jsou taxonomicky řazeny. cze
dc.format 54 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject campylobacter cze
dc.subject arcobacter cze
dc.subject klinické projevy cze
dc.subject kampylobakterióza cze
dc.subject arkobakterióza cze
dc.subject campylobacter eng
dc.subject arcobacter eng
dc.subject clinical expression eng
dc.subject campylobacteriosis eng
dc.subject arcobacteriosis eng
dc.title Klinické projevy kampylobakterióz a arkobakterióz cze
dc.title.alternative Clinical expression of campylobacteriosis and arcobacteriosis eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-08-22
dc.description.abstract-translated This bachelor is focused on clinical of Campylobacter and Arcobacter. This aim of the work was to summarize the finding of research, scientific publications and studies of clinical expression of diseases caused by Campylobacteraceae family bacteria, including the basic characteristics of this family and genus, which are taxonomically included here. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotní laborant cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D36693
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence 1. Prezentace výsledků bakalářské práce. 2. Diskuze k posudku vedoucího bakalářské práce.3. Studentka zodpověděla všechny dotazy a připomínky k bakalářské práci. cze
dc.identifier.stag 32780
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account