In vitro testování látek s potenciálním terapeutickým účinkem

Show simple item record

dc.contributor.advisor Brůčková, Lenka
dc.contributor.author Stodůlková, Iveta
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:25:26Z
dc.date.available 2017-09-19T08:25:26Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-07-04
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69407
dc.description.abstract Bakalářská práce je věnována in vitro metodám využívající se pro testování cytotoxicity, což je nezbytnou součástí výzkumu nového léčiva. Ten zahrnuje preklinické a klinické studie in vivo, ale také studie počítačové simulace in silico. Práce je zaměřena na testování potencionálně účinných látek a jejich biologické aktivity pomocí vhodných modelů a testů, jejich popisu a způsobu využití. cze
dc.format 59 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject in vitro testy cze
dc.subject cytotoxicita cze
dc.subject biologická aktivita cze
dc.subject modely kůže cze
dc.subject viabilita cze
dc.subject preklinické testy cze
dc.subject 3R cze
dc.subject in vitro tests eng
dc.subject cytotoxicity eng
dc.subject biological aktivity eng
dc.subject skin models eng
dc.subject viability eng
dc.subject preclinical tests eng
dc.title In vitro testování látek s potenciálním terapeutickým účinkem cze
dc.title.alternative In vitro testing of substances with potential therapeutic effect eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-08-22
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis is devoted to in vitro methods used for cytotoxicity testing, a necessary part of the research of new drug. Tem includes preclinical and clinical studies in vivo, but also computer simulation in silico. The work is focused on the testing of potentially active substances and their biological activity using suitable models and tests, their description and use. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotní laborant cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D36691
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence 1. Prezentace výsledků bakalářské práce. 2. Diskuze k posudku vedoucího bakalářské práce.3. Studentka zodpověděla všechny dotazy a připomínky k bakalářské práci. cze
dc.identifier.stag 30090
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account