Desaturázy a elongázy, diagnostický význam a stanovení jejich aktivity

Show simple item record

dc.contributor.advisor Čegan, Alexander
dc.contributor.author Křehlík, David
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:25:20Z
dc.date.available 2017-09-19T08:25:20Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-07-03
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69396
dc.description.abstract Předložená bakalářská práce se zabývá významem desaturáz a elongáz v metabolismu mastných kyselin. Jsou zde popsány mechanismy regulace a rozdělení těchto enzymů. V práci se dále zabývám vybranými metabolickými poruchami, fyziologickými změnami, které provázejí tato onemocnění, farmakoterapií, a nakonec vlivem desaturáz a elongáz. cze
dc.format 67 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject desaturázy cze
dc.subject elongázy cze
dc.subject mastné kyseliny cze
dc.subject diabetes mellitus cze
dc.subject metabolický syndrom cze
dc.subject desaturases eng
dc.subject elongases eng
dc.subject fatty acids diabetes mellitus eng
dc.subject metabolic syndrome eng
dc.title Desaturázy a elongázy, diagnostický význam a stanovení jejich aktivity cze
dc.title.alternative Desaturases and elongases, their diagnostic signifikance and determination of their avtivity eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-08-22
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with significance of desaturases and elongases in the metabolism of fatty acids. It describes the mechanism of regulation and distribution of these enzymes. The thesis also deals with metabolic disorders, their physiological manifestations, pharmacotherapy and activities of desaturases and elongases associated with the diseases. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotní laborant cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D36637
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.identifier.stag 30065
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account