Biochemie vidění

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kanďár, Roman
dc.contributor.author Zelenková, Klára
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:25:19Z
dc.date.available 2017-09-19T08:25:19Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-07-04
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69394
dc.description.abstract Tato práce se zabývá procesem přenosu zrakového signálu z pohledu biochemie. Obsahuje informace o složení a mechanismu fungování lidského oka. Podrobněji se zaměřuje na biochemické reakce probíhající v sítnici po interakci fotonu viditelného záření s buňkami transformující světelnou energii na nervový signál. Závěrečná část se zabývá ochranou před oxidačním stresem. cze
dc.format 49 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject sítnice cze
dc.subject fotoreceptorové buňky cze
dc.subject tyčinky cze
dc.subject rhodopsin cze
dc.subject 11-cis-retinal cze
dc.subject all-trans-retinal cze
dc.subject pigmentový epitel sítnice cze
dc.subject receptor spojený s G-proteinem cze
dc.subject fototransdukce cze
dc.subject vizuální cyklus cze
dc.subject antioxidanty cze
dc.subject retina eng
dc.subject photoreceptor cells eng
dc.subject rods eng
dc.subject rhodopsin eng
dc.subject 11-cis-retinal eng
dc.subject all-trans-retinal eng
dc.subject retinal pigment epithelium eng
dc.subject G-protein coupled receptor eng
dc.subject phototransduction eng
dc.subject visual cycle eng
dc.subject antioxidants eng
dc.title Biochemie vidění cze
dc.title.alternative Biochemistry of vision eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-08-21
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with composition and physiology of a human eye. When the photon of visible light is absorbed by a human retina, light energy induces hyperpolarization of specialized nerve cells. Involved chemical reactions are thoroughly described. The last part of this bachelor thesis deals with protection against oxidative stress. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Klinická biologie a chemie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D36680
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence 1. Prezentace výsledků bakalářské práce. 2. Diskuze k posudku vedoucího bakalářské práce. 3. Studentka zodpověděla všechny dotazy a připomínky k BP cze
dc.identifier.stag 30050
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account