Systémová zánětlivá reakce při ateroskleróze a diabetu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nováková Mužáková, Vladimíra
dc.contributor.author Matušková, Eliška
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:25:14Z
dc.date.available 2017-09-19T08:25:14Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-07-07
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69387
dc.description.abstract Chronický systémový zánět nízkého stupně se podílí na vzniku aterosklerózy i diabetu 2. typu. Rozvoj zánětu ovlivňují adipokiny pocházející z tukové tkáně. Na vzniku zánětu u diabetu 2. typu se podílejí zejména volné mastné kyseliny vedoucí k lipotoxicitě. Dalším zánětlivým aktivátorem je hyperglykémie na základě inzulínové rezistence. Tyto faktory vyúsťují ve stres endoplazmatického retikula. Adhezivní molekuly podporují aterosklerotický zánět, účastní se přenosu signálu mezi buňkami a podporují adhezi imunitních buněk. cze
dc.format 53 s. (67 000 znaků)
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject záněty cze
dc.subject diabetes cze
dc.subject ateroskleróza cze
dc.subject inzulínová rezistence cze
dc.subject tukové tkáně cze
dc.subject inflammation eng
dc.subject diabetes eng
dc.subject atherosclerosis eng
dc.subject insulin rezistance eng
dc.subject adipose tissue eng
dc.title Systémová zánětlivá reakce při ateroskleróze a diabetu cze
dc.title.alternative Systemic inflammation in atherosclerosis and diabetes mellitus eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-08-21
dc.description.abstract-translated Chronic low grade systemic inflammation contributes to the development of atherosclerosis and type 2 diabetes. The development of inflammation affects adipokines originating from fatty tissue. The formation of inflammation in type 2 diabetes is mainly due to the free acids that lead to lipotoxicity. Another inflammatory activator is hyperglycemia based on insulin resistance. These factors result in stress in the endoplasmic reticulum. Adhesive molecules promote atherosclerotic inflammation, participate in signal transfer between cells, and promote immune cell adhesion. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotní laborant cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D36708
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence 1. Prezentace výsledků bakalářské práce. 2. Diskuze k posudku vedoucího bakalářské práce.3. Studentka zodpověděla všechny dotazy a připomínky k bakalářské práci. cze
dc.identifier.stag 29975
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account