Inhibitory angiogeneze v terapii nádorových onemocnění

Show simple item record

dc.contributor.advisor Královec, Karel
dc.contributor.author Papáčková, Eva
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:25:13Z
dc.date.available 2017-09-19T08:25:13Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-26
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69385
dc.description.abstract Tématem bakalářské práce jsou inhibitory angiogeneze v terapii nádorových onemocnění. První část práce se zaměřuje na pojem angiogeneze a nádorová angiogeneze. Podává přehled o angiogenních a antiangiogenních faktorech a o mechanismech nádorové angiogeneze. Druhá část práce se zabývá rozdělením, charakteristikou, mechanismem působení a využitím inhibitorů angiogeneze v protinádorové terapii. Jsou zde také detailně popsány tři nádorová onemocnění (renální karcinom, kolorektální karcinom, glioblastom), u kterých jsou léčebnou možností právě inhibitory angiogeneze. V poslední části je pak zhodnocen terapeutický potenciál těchto inhibitorů u nádorových onemocnění. cze
dc.format 65 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject angiogeneze cze
dc.subject inhibitory cze
dc.subject nádory cze
dc.subject léčby cze
dc.subject angiogenesis eng
dc.subject inhibitors eng
dc.subject tumors eng
dc.subject treatments eng
dc.title Inhibitory angiogeneze v terapii nádorových onemocnění cze
dc.title.alternative Angiogenesis inhibitors in cancer treatment eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-08-22
dc.description.abstract-translated The topic of the bachelor thesis is angiogenesis inhibitors in cancer treatment. The first part of the thesis focuses on the concept of angiogenesis and tumor angiogenesis. It provides an overview of angiogenic and antiangiogenic factors and mechanisms of tumor angiogenesis. The second part of the thesis deals with the classification, characterization, mechanism of action and utilization of inhibitors of angiogenesis in antitumor therapy. Three tumor diseases (renal carcinoma, colorectal carcinoma, glioblastoma) are described in detail in which the angiogenesis inhibitors are the treatment option. The last part evaluates the therapeutic potential of these inhibitors in tumor diseases. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotní laborant cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D36700
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence 1. Prezentace výsledků bakalářské práce. 2. Diskuze k posudku vedoucího bakalářské práce.3. Studentka zodpověděla všechny dotazy a připomínky k bakalářské práci. cze
dc.identifier.stag 29964
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account