Imunologicky podmíněná neplodnost

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jankovičová, Barbora
dc.contributor.author Skácelová, Lucie
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:25:09Z
dc.date.available 2017-09-19T08:25:09Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-07-04
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69376
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá imunologicky podmíněnou neplodností a je vypracována formou literární rešerše. Začátek práce je věnován reprodukci a obecně neplodnosti jako takové. V druhé části jsou potom uvedeny příčiny imunologické neplodnosti zahrnující především různé typy specifických protilátek, popř. buněčné složky imunity. Nakonec jsou zmíněny jednotlivé způsoby diagnostiky a léčby tohoto typu onemocnění. cze
dc.format 55 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject reprodukce cze
dc.subject neplodnosti cze
dc.subject imunologicky podmíněná neplodnost cze
dc.subject specifické protilátky cze
dc.subject reproduction eng
dc.subject infertility eng
dc.subject immunologically mediated infertility eng
dc.subject specific antibodies eng
dc.title Imunologicky podmíněná neplodnost cze
dc.title.alternative Immunologically mediated infertility eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-08-23
dc.description.abstract-translated My bachelor thesis deals with immunologically mediated infertility, and is elaborated in the form of literary research. The beginning of the work is dedicated to reproduction and generally to infertility as such. In the second part, there are presented the causes of immunological infertility, including especially the different types of specific antibodies, or cellular components of immunity, respectively. Finally, the different ways of diagnosis and treatment of this type of illness are mentioned. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotní laborant cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D36689
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence 1. Prezentace výsledků bakalářské práce. 2. Diskuze k posudku vedoucího bakalářské práce. 3. Studentka zodpověděla všechny dotazy a připomínky k BP. cze
dc.identifier.stag 26925
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account