Mikrobiální osídlení ran

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mencl, Karel
dc.contributor.author Houfová, Veronika
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:25:08Z
dc.date.available 2017-09-19T08:25:08Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2016-07-01
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69373
dc.description.abstract Práce se zabývá vznikem ran a jejich mikrobiálním osídlením. Dále řeší uplatnění mikrobiálního biofilmu v patogenezi chronických a nehojících se ran. Praktická část popisuje retrospektivní studii mikrobiálních agens zachycených z ran na Oddělení klinické mikrobiologie PKN, a.s. za posledních 5 let. cze
dc.format 42 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject kůže cze
dc.subject mikrobiální agens cze
dc.subject rány cze
dc.subject biofilmy cze
dc.subject skin eng
dc.subject microbial agent eng
dc.subject wounds eng
dc.subject biofilms eng
dc.title Mikrobiální osídlení ran cze
dc.title.alternative Microbial flora in the wounds eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-08-22
dc.description.abstract-translated This thesis is aimed at the formativ of wounds and thein microbial flora. Also this thesis sloves application of microbial biofilms in the pathogenesis of chronic and nonhealingwounds. The practical part describes a retrospective study of microbial agents captured from wounds by the Department of Clinical Microbiology PKN , Inc. for the last 5 years. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Klinická biologie a chemie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D36627
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.identifier.stag 24002
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account