Diagnostický potenciál plodové vody

Show simple item record

dc.contributor.advisor Čegan, Alexander
dc.contributor.author Součková, Zuzana
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:25:06Z
dc.date.available 2017-09-19T08:25:06Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-30
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69371
dc.description.abstract Bakalářská práce je věnována diagnostickým metodám zaměřeným na analýzu plodové vody. Práce obsahuje stručný popis těhotenství s jeho nejčastějšími komplikacemi, dále se zabývá biochemickými testy, které spolu s cytogenetickou prenatální diagnostikou pomáhají určit chromozomální vady plodu. Cílem práce bylo shrnout možnosti využití plodové vody v praxi k detekci nejčastějších vrozených vývojových vad plodu. cze
dc.format 77 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject těhotenství cze
dc.subject plodová voda cze
dc.subject amniocentéza cze
dc.subject vrozené vývojové vady cze
dc.subject prenatální diagnostika cze
dc.subject pregnancy eng
dc.subject amniotic fluid eng
dc.subject amniocentesis eng
dc.subject congenital anomalies eng
dc.subject prenatal diagnosis eng
dc.title Diagnostický potenciál plodové vody cze
dc.title.alternative Diagnostic potential of amniotic fluid eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-08-23
dc.description.abstract-translated Bachelor's thesis is devoted to diagnostic methods focused on analysis of amniotic fluid. The thesis contains a brief description of pregnancy with its most frequent complications, another part is about biochemical tests, which along with cytogenetic prenatal diagnostics to help determine chromosomal defects of the fetus. The goal was to summarize the possibilities of using amniotic fluid in practice to detect most frequent congenital defects of the fetus. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotní laborant cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D36694
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence 1. Prezentace výsledků bakalářské práce. 2. Diskuze k posudku vedoucího bakalářské práce. 3. Studentka zodpověděla všechny dotazy a připomínky k BP. cze
dc.identifier.stag 23765
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account