Příprava perovskitových pigmentů s obsahem lanthanoidů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dohnalová, Žaneta
dc.contributor.author Jaegerová, Alena
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:25:00Z
dc.date.available 2017-09-19T08:25:00Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-26
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69370
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá přípravou pigmentů na bázi cíničitanu strontnatého dopovaného lanthanoidy obecného vzorce SrSn0,6Ln0,4O3+-delta, kde Ln = Tb a Ce. Syntéza byla prováděna v pevné fázi dvoustupňovou kalcinací. U takto získaných pigmentů byl zkoumán vliv rostoucího obsahu ceru na jejich barevné vlastnosti a na velikost částic. Barevné vlastnosti byly vyhodnoceny u práškových pigmentů a i po jejich aplikaci do organického pojiva pomocí systému CIE L*a*b*. cze
dc.format 45 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject pigmenty cze
dc.subject perovskity cze
dc.subject žluté pigmenty cze
dc.subject barevné vlastnosti cze
dc.subject pigments eng
dc.subject perovskites eng
dc.subject yellow pigments eng
dc.subject colour properties eng
dc.title Příprava perovskitových pigmentů s obsahem lanthanoidů cze
dc.title.alternative Preparation of perovskite pigments with content of lanthanides eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-08-21
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with preparation of pigments on the basis of strontium stannate doped by lanthanides of general formula SrSn0,6Ln0,4O3+-dhelta, where Ln = Tb and Ce. The synthesis was done by solid state reaction in two - stage calcination. In such way gained pigments, the influence of growing content of cerium on their colour qualities and on the size of particles was searched. Colour qualities were evaluated at powder pigments and also after their application into organic binder using the system CIE L*a*b*. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technická chemie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D36871 cze
dc.thesis.degree-program Chemie a technická chemie cze
dc.identifier.stag 33136
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account