Med a jeho význam v potravinářství

Show simple item record

dc.contributor.advisor Adam, Martin
dc.contributor.author Šebestíková, Romana
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:24:52Z
dc.date.available 2017-09-19T08:24:52Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-07-12
dc.identifier Univerzitní knihovna ( studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69365
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se ve formě literární rešerše zabývá složením medu a jeho významem v potravinářství. Popisuje základní druhy medu, uvádí, pro jaké účely lze med v potravinářství využít a srovnává pozitivní a negativní vlivy jeho konzumace na lidské zdraví. cze
dc.format 51 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject med cze
dc.subject složení medu cze
dc.subject výrobky z medu cze
dc.subject med a zdraví člověka cze
dc.subject honey eng
dc.subject honey composition eng
dc.subject honey products eng
dc.subject honey and public health eng
dc.title Med a jeho význam v potravinářství cze
dc.title.alternative Honey and its meaning in the food industry eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-08-23
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis in the form of literary research deals with the honey composition and its meaning in the food industry. It describes basic types of honey together with the specification of main purposes of possible honey use in the food industry. Finally, it compares positive and negative effects of honey consumption on the human health. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Hodnocení a analýza potravin cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D37290
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cze
dc.description.defence Student úspěšně obhájil bakalářskou práci a zodpověděl otázky komise. cze
dc.identifier.stag 33313
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account