Rostlinné nápoje jako alternativy k mléku savců

Show simple item record

dc.contributor.advisor Adam, Martin
dc.contributor.author Joklíková, Martina
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:24:51Z
dc.date.available 2017-09-19T08:24:51Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-26
dc.identifier Univerzitní knihovna ( studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69363
dc.description.abstract Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku související s konzumací kravského mléka. Popisuje rizika a vznik nemocí spojené s jeho nadměrnou konzumací. V práci jsou popsány technologie výrob, složení a srovnání značek rostlinných alternativ k mléku savců. Zabývá se zařazením těchto alternativ, z hlediska jejich obsahu živin, do čistě rostlinné stravy. cze
dc.format 61 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject alternativy mléka cze
dc.subject rostlinné nápoje cze
dc.subject problematika mléka cze
dc.subject intolerance laktózy cze
dc.subject rostlinná strava cze
dc.subject alternatives to milk eng
dc.subject plant-based drinks eng
dc.subject milk issues eng
dc.subject Lactose Intolerance eng
dc.subject plant-based diet eng
dc.title Rostlinné nápoje jako alternativy k mléku savců cze
dc.title.alternative Plant drinks as alternatives to mammals milk eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-08-23
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis focuses on the problems related to the consumption of cow's milk. It describes the risks and illnesses associated with its excessive consumption. In the thesis, there are also described technology of production, composition, and comparison of plant alternatives to mammalian milk. It deals with the implementation of these alternatives, from the viewpoint of their nutrient content, to the plant-based diet. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Hodnocení a analýza potravin cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D37295
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cze
dc.description.defence Studentka přednesla obhajobu své bakalářské práce a zodpověděla dotazy členů komise. cze
dc.identifier.stag 33311
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account