Složení a analýza zubních výplní

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bartoš, Martin
dc.contributor.author Balášová, Aneta
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:24:50Z
dc.date.available 2017-09-19T08:24:50Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-29
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69360
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce s názvem Složení a analýza zubních výplní je seznámení se zubními výplněmi, především amalgámovými. První část práce se zabývá stavbou a složením zubu, dále teorií zubního kazu. Následně je k výplním uvedeno složení, výroba a toxicita. V experimentální části byla pozorována struktura a chemické složení dentální amalgámové výplně. cze
dc.format 51 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject dentální výplně cze
dc.subject amalgám cze
dc.subject rtuť cze
dc.subject skloionomerní cementy cze
dc.subject dental fillings eng
dc.subject amalgam eng
dc.subject mercury eng
dc.subject glass ionomer cements eng
dc.title Složení a analýza zubních výplní cze
dc.title.alternative Composition and analysis of dental fillings eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-08-21
dc.description.abstract-translated The aim of the bachelor thesis "Composition and analysis of dental fillings" is familiar with dental fillings, especially amalgam fillings. The first part of the thesis deals with the construction and composition of the tooth, and the theory of dental caries. Subsequently, composition, production and toxicity are listed for fillings. The structure and chemical composition of the dental amalgam fillings was observed in the experimental part. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technická chemie cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D37300
dc.thesis.degree-program Chemie a technická chemie cze
dc.description.defence Studentka přednesla výsledky své bakalářské práce a zodpověděla dotazy členů komise. cze
dc.identifier.stag 33279
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account