Vejce jako surovina pro výrobu potravin

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pejchalová, Marcela
dc.contributor.author Vacková, Jitka
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:24:49Z
dc.date.available 2017-09-19T08:24:49Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-20
dc.identifier Univerzitní knihovna cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69359
dc.description.abstract V první části mé bakalářské práce je uveden vznik a vývoj vajec jejich charakteristika, složení, fyzikální i chemické vlastnosti. V následující části je popsána mikrobiologie vajec, způsoby kontaminace, charakteristika kontaminujících mikrobů a mikrobiologické stanovení. Poslední část je věnována průmyslovému zpracování vajec, třídění a balení, konzervaci, čištění a výrobkům z nich. cze
dc.format 77 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject vejce cze
dc.subject vlastnosti cze
dc.subject mikrobiologie cze
dc.subject mikroby cze
dc.subject kontaminace cze
dc.subject stanovení cze
dc.subject zpracování cze
dc.subject egg eng
dc.subject egg properties eng
dc.subject microbiology eng
dc.subject microbes eng
dc.subject contamination eng
dc.subject determining eng
dc.subject processing eng
dc.title Vejce jako surovina pro výrobu potravin cze
dc.title.alternative Eggs as raw material for food production eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-08-23
dc.description.abstract-translated In the first part of my bachelor thesis there is the origin and development of eggs, their characteristics, composition, physical and chemical properties. The following section describes microbiology of egg contamination way, characteristics of contaminating microbes and microbiological determination. The last part is devoted to the industrial processing of egg, sorting and packing, preserving, cleaning and products out of them. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Hodnocení a analýza potravin cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D37303 cze
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cze
dc.description.defence Student úspěšně obhájil bakalářskou práci a zodpověděl otázky komise. cze
dc.identifier.stag 33245
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account