Syrovátkové koncentráty ve výživě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Korecká, Lucie
dc.contributor.author Škraňková, Zuzana
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:24:47Z
dc.date.available 2017-09-19T08:24:47Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-21
dc.identifier Univerzitní knihovna cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69355
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je rešerší, která se zabývá syrovátkovými proteiny ve výživě, které jsou velmi ceněnou a vyhledávanou složkou. Syrovátkové proteiny jsou využívány především jako součást doplňků stravy sportovců, ale i v kojenecké výživě nebo ve zdravotnictví při speciálních požadavcích na výživu. Syrovátkové proteiny jsou kvalitní mléčné proteiny charakteristické vysokým obsahem esenciálních aminokyselin a aminokyselin s rozvětveným řetězcem. Dále se tato bakalářská práce zabývá sójovými koncentráty a jejich porovnáním se syrovátkovými proteiny jakožto zdroji živočišných a rostlinných bílkovin. cze
dc.format 45 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject syrovátka cze
dc.subject syrovátková bílkovina cze
dc.subject bílkovina cze
dc.subject koncentráty cze
dc.subject sója cze
dc.subject výživa cze
dc.subject whey eng
dc.subject whey protein eng
dc.subject protein eng
dc.subject concentrate eng
dc.subject soya eng
dc.subject nutrition eng
dc.title Syrovátkové koncentráty ve výživě cze
dc.title.alternative Whey proteins in nutrition eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2017-08-23
dc.description.abstract-translated This bacherol thesis is focused on importance of whey proteins in nutrition, which are very valued and sought-after component. Whey proteins are used mainly as a part of dietary supplements for athletes, but also in baby nutrition or healthcare with special nutrition requirements. Whey proteins are quality milk proteins characterized by high content of essential amino-acids and amino-acid with branched chain. This thesis is also focused on comparison with soy concentrates as the source of animal and plant proteins. eng
dc.description.department Fakulta chemicko-technologická cze
dc.thesis.degree-discipline Hodnocení a analýza potravin cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D37305 cze
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cze
dc.description.defence {Studentka přednesla obhajobu své bakalářské práce a zodpověděla dotazy členů komise. cze
dc.identifier.stag 33190
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account