Postavení ženy v japonské společnosti z pohledu mimo-asijského světa

Show simple item record

dc.contributor.advisor Křišťálová, Jana
dc.contributor.author Sobolová, Zuzana
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:24:27Z
dc.date.available 2017-09-19T08:24:27Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-29
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69345
dc.description.abstract Práce je věnována vývoji postavení ženy v japonské společnosti v průběhu historie z pohledu mimo-asijské literatury. Postihuje etapy od počátku dějin, přes starověk, středověk, dobu předmoderní až po novověk, který rozebírá nejvíce. Cílem práce je najít atributy sociálních rolí, které se týkají postavení žen v japonské společnosti a v průběhu historie se mění, a k tomu i ty atributy, které jsou v japonské společnosti neměnné. cze
dc.format 63 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject ženy cze
dc.subject Japonsko cze
dc.subject společnost cze
dc.subject postavení cze
dc.subject role cze
dc.subject women eng
dc.subject Japan eng
dc.subject society eng
dc.subject position eng
dc.subject role eng
dc.title Postavení ženy v japonské společnosti z pohledu mimo-asijského světa cze
dc.title.alternative The position of woman in Japanese society in the eyes of non-Asian people eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Hájková, Lucie
dc.date.accepted 2017-08-29
dc.description.abstract-translated The work is focused on the change of the position of a woman in the japanese society throughout the history, specifically from the view of non-asian literature. It covers various historical time lines, from the Antiquity, throughout the Middle-age, the pre-modern times and ends with the Modern Age, which is dealt with the most. The purpose of this work is to find the attributes of social roles, which are concerned with the position of women within the japanese society, where the position has been changing throughout the history, and the question of attributes, which remain unchanged in the japanese society. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Humanitní studia cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D36738
dc.thesis.degree-program Humanitní studia cze
dc.description.defence Studentka přistoupila k obhajobě bakalářské práce řádně připravena.Zodpověděla všechny dotazy položené v posudcích i od komise. cze
dc.identifier.stag 32635
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account