Klub českých turistů a Orlické hory před 1. světovou válkou

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vydra, Zbyněk
dc.contributor.author Doležal, Miroslav
dc.date.accessioned 2017-09-19T08:24:26Z
dc.date.available 2017-09-19T08:24:26Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-06-29
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/69344
dc.description.abstract Klub českých turistů (KČT) byl největším českým turistickým spolkem v Rakousku-Uhersku, který překračoval sportovní rozměr své organizace a společně s dalšími vlasteneckými spolky usiloval o podporu českých menšin v národnostně smíšených česko-německých oblastech. KČT vybudoval i přes nepřízeň rakouských úřadů a časté konflikty s německými obyvateli pohraničních oblastí hustou síť značených turistických tras a zrealizoval odvážné stavby turistických chat a rozhleden, které se staly symbolickým důkazem existence českého živlu v oblasti. Tato práce sleduje činnost KČT před první světovou válkou s důrazem na region Orlických hor. cze
dc.format 63 s.
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject turistika cze
dc.subject Klub českých turistů cze
dc.subject Rakousko-Uhersko cze
dc.subject Orlické hory cze
dc.subject vlastenectví cze
dc.subject tourism eng
dc.subject Czech Tourist Club eng
dc.subject Austria-Hungary eng
dc.subject Orlické hory eng
dc.subject patriotism eng
dc.title Klub českých turistů a Orlické hory před 1. světovou válkou cze
dc.title.alternative Czech tourist club and Orlické hory before World War I. eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Rýdl, Karel
dc.date.accepted 2017-08-29
dc.description.abstract-translated Klub českých turistů (KČT) was the largest Czech tourist association in the Austro-Hungarian Empire. It largely surpassed it´s original sportmanship purpose and together with other patriotic organizations aspired to support the Czech minority in ethnically mixed Czech-German regions. In spite of disfavour from the Austrian authorities and frequent conflicts with the German denizens, KČT managed to establish a dense system of tourist paths and implement a bold framework of tourist cabins and lookouts, which served as a symbolic testament to a Czech presence in the area. This work follows the activities of the KČT before the World War I. with emphasis on the Orlické hory region. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Humanitní studia cze
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D36741
dc.thesis.degree-program Humanitní studia cze
dc.description.defence Student přistoupil k obhajobě řádně připraven. Zodpověděl dotazy, které mu byly položeny členy komise. cze
dc.identifier.stag 32612
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account